Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Forskningsformidling EliteForsk Prismodtagere Prismodtagere 2020 Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af Tobias Richter

Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af Tobias Richter

Tobias Richter forsker i menneskets tidlige historie og overgangen fra jæger-samlersamfund til agerbrug i Mellemøsten for ca. 20.000 – 8.500 år siden.

Tobias Richters forskning fokuserer på, hvordan globale klimaforandringer under afslutningen af den sidste istid ændrede samfundets sociale struktur, ernæring og sundhed. Tobias Richter er arkæolog og kombinerer arkæologisk feltarbejde med naturvidenskabelige metoder, og han har stået i spidsen for vigtige udgravningsprojekter i Jordan og Iran. Hans banebrydende forskning har vist, at agerbrugets opståen skal ses i et helt nyt lys end hidtil antaget. Senest vakte det stor international opmærksomhed og anerkendelse, da forskere fra Tobias Richters center sammen med kolleger fra University College London og University of Cambridge opdagede, at de ældste brød bagt af jæger-samlere kan dateres til 14.400 år siden, mere end 3000 år tidligere end hidtil antage. Opdagelsen har vist, at agerbruget ikke opstod som en konsekvens af klimændringer, men som følge af nye kostvaner, efterspørgsel på nye produkter og mere intens udnyttelse af planter. Med sin forskning har Tobias Richter bidraget med original og væsentlig ny viden om klimaets effekt på mennesker og samfund i et langsigtet tidsperspektiv.

Opdagelsen af brødbagning er kåret til en af verdens ti største arkæologiske nyheder i 2018, og artiklen om opdagelsen blev en af de mest citerede. Tobias Richter har publiceret i en række af de bedste internationale tidsskrifter. Han har modtaget en række forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond og C.L. Davids Fond og Samling.

Tobias Richter har en ph.d.-grad i arkæologi fra University College London fra 2009 og har siden været ansat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Han har siden 2015 være leder af Centre for the Study of Early Agricultural Societies, som under hans ledelse er blevet et internationalt og tværdisciplinært kraftcenter for forskere, der arbejder med overgangen fra jæger- til agerbrugskultur globalt set.

* Indstillingen er justeret den 5. marts 2020

Senest opdateret 05. marts 2020