Gå til indhold

Caspar Bundgaard-Nielsen

Ph.d.-studerende, cand.scient.med.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Kan tarmens bakterier forbedre behandling og diagnostik af børn med ADHD eller autisme?

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Caspar Bundgaard Nielsen

ADHD og autisme er to udviklingstilstande, der kan gøre det svært at interagere socialt. For at kunne give børn med ADHD eller autisme den rette støtte er det vigtigt, at de bliver diagnosticeret tidligt, men desværre er de eksisterende screeningsteknikker mangelfulde. Begge tilstande er ofte forbundet med potentielt meget alvorlige maveproblemer, der kan give de ramte ekstra udfordringer. En række studier har indikeret, at børn med ADHD og/eller autisme har andre bakterier i maven, end børn, der ikke har ADHD og/eller autisme. Betydningen af disse fund er dog stadig uafklarede. I mit studie undersøger jeg tarmbakterierne hos børn med ADHD og/eller autisme for at afdække, hvordan tilstandene påvirker børnene, samt om der er potentiale for fremtidig klinisk anvendelse af bakterierne.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg er fascineret af de komplekse processer, der opretholder kroppens normale funktioner, og hvordan enkeltpåvirkninger kan gå ind og forstyrre kroppens normale funktioner.

Efter studiet blev jeg ansat som forskningsassistent ved Center for Klinisk Forskning, hvor vi så på bakterier og virus i kræft. Her så jeg resultater, der tydede på, at manglende bakterier umiddelbart var af lige så stor betydning som forekomsten af skadelige bakterier. Det naturlige næste skridt var så at se på, om der var bakterier, der hjalp kroppen med at fungere – om vi lever i symbiose med visse bakterier. Jeg havde oprindelig planlagt at arbejde videre med kræft og tarmbakterier. Gennem en række samtaler med en kollega, der arbejder som børnelæge, blev jeg dog opmærksom på de udfordringer, børn med udviklingsforstyrrelser ofte har med maven. Det vakte min nysgerrighed, og efter at have læst en række forskningsresultater om emnet, blev jeg sammen med min vejleder enig om, at det skulle være mit fremtidige arbejdsområde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Studier i mikrobiota – kroppens bakterier – har både en række forskningsmæssige og etiske problemstillinger. Når man arbejder med mikrobiota, skal man tage stilling til store mængder materiale. I en given prøve kan der være milliarder af bakterier fordelt på hundreder til tusinder af arter. At skulle finde netop de bakterier, der har en betydning, er som at lede efter en nål i en høstak. Vi er derfor dybt afhængige af værktøjer, der kan hjælpe med at holde rede på data. Det er både spændende og udfordrende at få styr på denne mængde data.

Vi ved stadigvæk meget lidt om, hvilke bakterier der har betydning. Bare fordi der er flere af én bakterie i én tilstand, er det ikke ensbetydende med, at bakterien har en rolle i tilstanden. Hvad kom først, hønen eller ægget? Dette giver både udfordringer med håndtering af resultater og etiske udfordringer. Ofte har forsøgsdeltagerne eller deres forældre læst om emnet på nettet. Derfor kontaktes jeg ofte af interesserede forældre, der har læst, at enkelte bakterier forårsager autisme, eller at diverse behandlinger kan rette op på tarmmikrobiotaen og behandle deres barns ADHD eller autisme. Dette er ofte uden evidens. Forældrene står derfor ofte med en usikkerhed, som vi skal prøve at afhjælpe.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Ved Knight Lab, University of California i USA, har man udviklet en type software, der kan assistere med databehandlingen. Rejsestipendiet skal bruges på et ophold ved denne afdeling, hvor jeg vil lære at bruge deres software og tage min viden med tilbage til Danmark.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i en landsby i Nordjylland. Siden jeg var lille, har jeg været interesseret i dyr og natur, og hvordan de fungerer. Det udviklede sig til en interesse for biologi og – på grund af en god lærer i gymnasiet – til menneskets biologi.

Uden for arbejdet er jeg aktiv svømmer og dyrker vandpolo. Jeg har desuden været frivillig som samarit ved Røde Kors i mange år.

Fagområde
Biomedicin og mikrobiologi

Forskningsinstitution
Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Gymnasium/bopælskommune
Hasseris Gymnasium
Aalborg Kommune

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 2913 7448, e-mail: c.bundgaardnielsen@rn.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2023