Gå til indhold

Christina Bligaard Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Personlig kræftbehandling gennem immunprofilering

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Christina Bligaard Pedersen

Mit ph.d.-projekt fokuserer på at kortlægge immunsystemets samspil med kræft på enkeltcelleniveau. Det sker i samarbejde med Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet, hvilket muliggør adgang til et unikt datasæt fra over 2000 kræftpatienter genereret med state-of-the-art højkapacitetsteknologier. Gennem anvendelse af statistiske, netværksbaserede modeller vil jeg identificere genetiske ændringer i både kræft- og immunceller og anvende dette til at øge forståelsen af, hvordan immunforsvaret effektivt kan mobiliseres til at slå kræftceller ihjel. Hermed vil projektet muliggøre, at fremtidens kræftbehandling får færre bivirkninger og højere helbredelsesrater.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Naturvidenskaben har haft min interesse siden folkeskolen, men det var især min bioteknologilærer på gymnasiet, som skubbede mig i biologiretningen. Gennem min bachelor på Danmarks Tekniske Universitet blev jeg opmærksom på, at den bioinformatiske kombination af biologi og programmering var et felt i rivende udvikling, og jeg blev hurtigt grebet af muligheden for at analysere store datasæt på en smartere, hurtigere måde. Det motiverer mig, at mit arbejde har potentiale for at have reel indflydelse på fremtidens kræftbehandling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Analyse af data fra de nye enkeltcelleteknologier er et felt i konstant udvikling, og det er især udfordrende at integrere analysen af data fra de forskellige platforme på en fornuftig måde. Til gengæld er potentialet i disse nye teknologier enormt, idet de muliggør en dybdegående undersøgelse af interaktionen mellem patienternes tumorceller og immunforsvar – noget, vi længe har vidst, spiller en stor rolle i behandlingsresponsen. Hvis disse metoder anvendes på den rette måde, er der ingen tvivl om, at fremtidens kræftbehandling kan blive langt mere effektiv.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet muliggør et todelt ophold ved amerikanske institutioner i verdensklasse: Dana-Farber Cancer Institute på Harvard Medical School i Boston, der er absolut førende inden for enkeltcelle-RNA-sekventering, og Stanford University, som de sidste ti år har været pionerer inden for immunprofilering. Begge disse forskningsmiljøer har tæt samarbejde mellem dygtige klinikere og analytikere, og jeg ser frem til at få deres indspark, således at mit ph.d.-projekt kan resultere i reelle fremskridt inden for kræftimmunterapi.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er opvokset i Nordsjælland med to jyske forældre, og jeg har egentlig villet være ingeniør siden en ganske ung alder. Med hjemmefra har jeg fået en stor interesse for rejser og mad, og efter studieophold i Australien og Californien er vandreture i smuk natur også højt på listen over ønskeaktiviteter. Både ingeniørtitel og fritidsinteresser har jeg heldigvis til fælles med min forlovede, Christian, samt en stor del af vores venner, så der er rig mulighed for oplevelser på alle fronterne.

Gymnasium og bopælskommune
Rungsted Gymnasium
Lyngby-Taarbæk Kommune 

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Personlig behandling af brystkræft gennem integration af genekspressions- og immunprofileringsdata

Kontaktoplysninger
E-mail: chrbl@dtu.dk

Forskningsinstitution
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sundhedsteknologi, Sektion for Bioinformatik

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020