Gå til indhold

Lisa Hjerrild

Ph.d.-studerende, cand.jur.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Retlige aspekter af persondata i intelligente energisystemer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Lisa Hjerrild

Projektets formål er at undersøge dansk rets databeskyttelses- og privatlivslovgivning i intelligente energisystemer, som anerkendes for at være en central del af løsningen mod et lavemissionssamfund og en løsning for bæredygtig energi, som er et af FN’s verdensmål. Intelligente energisystemer genererer store mængder data, der kan give personlige og kommercielle indblik i individuelle forbrugs- og livsmønstre. Disse data kan også bruges af andre aktører som led i en overvågning, markedsføring eller samkøring i offentlig og privat regi. Mit mål er at afdække mulighederne for, hvordan man kan anvende sådanne data under samtidig hensyntagen til privatlivs- og databeskyttelse, og skabelse af værdi og nytte i forhold til målet om et intelligent energisystem.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg er lidt af en teknik-entusiast og har gennem længere tid været fascineret af det digitaliserede samfund og udviklingen inden for smart cities. Med min juridiske baggrund inden for energiretten har jeg samtidig haft øje for privatlivets fred og databeskyttelse. Min forskningsmæssige nysgerrighed blev vakt for, hvilken betydning disse områder har inden for energiretten. Min motivation finder jeg helt afgjort i at undersøge og forske i aktuelle, samfundsmæssige udfordringer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets udfordringer – men bestemt også potentiale – ligger i at forsøge at balancere juridiske hensyn overfor en teknologisk udvikling, der ræser af sted. Integration af et teknisk område i den retsvidenskabelige forskning er en stor udfordring. Jeg håber derfor, at min forskning kan være med til at give centrale bidrag til fundamentet for samfundsdebatten om, hvordan personoplysninger kan behandles i intelligente energisystemer.

 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Modtagelsen af Eliteforsk-rejsestipendiet har stor betydning for min videre forskning udenfor landets grænser i tværfaglige forskningsmiljøer. Rejsestipendiet skal bruges til et ophold ved Queensland University of Technology, Digital Media Research Centre, som er kendt for at udføre tværfaglig forskning på et internationalt højt niveau ved at forene forskning inden for samfundsvidenskab, jura og teknologier. Derudover vil jeg besøge Vrije Universiteit Bruxelles og London School of Economics and Political Sciences, som forsker i individet i en digitaliseret verden.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Hornbæk i Nordsjælland. Jeg blev uddannet fra Syddansk Universitet, og efter et par år i København flyttede min mand og jeg tilbage til Odense, hvor vi nu bor med vores to små drenge på et nedlagt husmandssted med en dejlig stor have på knap to hektar. Jeg nyder at være i naturen og sysle med småprojekter udenfor, imens jeg kigger til dyrene og nyder roen, inden jeg igen sidder ved computeren og skriver.

Gymnasium og bopælskommune
Espergærde Gymnasium og HF
Odense Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Retlige aspekter af persondata i intelligente energisystemer.

Kontaktoplysninger
E-mail: lch@sam.sdu.dk

Forskningsinstitution
Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020