Gå til indhold

Mikkel Sandfeld Bødker

Ph.d.-studerende, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Udvikling af nye modeller til at forstå sammenhænge mellem kemisk sammensætning og atomar struktur af oxidglas

Mikkel Sandfeld Bødker

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Oxidglas, eller i daglig tale bare glas, har vi som mennesker brugt i årtusinder, men trods de mange industrielle anvendelser ved vi overraskende lidt om den kemiske struktur af glas. Vores uvidenhed på området skyldes i høj grad, at atomerne i glas arrangerer sig meget mere tilfældigt end i faste krystallinske materialer, hvilket gør det svært at kvantificere fraktioner af forskellige strukturelle grupper. I mit projekt er vi i gang med at udvikle en model baseret på statistisk mekanik til at udregne de bindingsenergier, som driver dannelsen af de forskellige strukturelle grupper. Med den viden kan vi bruge eksperimentelle data fra meget simple glassammensætninger til at forudsige strukturen af mere komplicerede sammensætninger med mange komponenter. Herefter kan struktur sammenkobles med fysiske egenskaber.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Allerede på min bachelor udviklede jeg min interesse for uorganisk kemi. Samtidig har jeg altid været grebet af den matematiske side af naturvidenskaben. Det er fantastisk, at man kan bruge matematiske modeller til at forudsige alt fra morgendagens vejrprognose til præcise rumekspeditioner. Blandingen af uorganisk kemi og matematiske modeller var derfor et perfekt match for mig, og min interesse for mit arbejde motiverer mig hver eneste dag.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De største udfordringer ved projektet er at finde, producere og ikke mindst sortere i data. Præcise målinger af strukturen af glasmaterialer er kompliceret, og pålidelige resultater bliver kun produceret ved en håndfuld laboratorier spredt i verden. Samtidig kan fremstillingen af glasmaterialer have stor indflydelse på de strukturer, som bliver dannet. Derfor kræver gode modeller præcise data fra hvert enkelt glas. Modellen er desuden så indviklet, at et nyt stykke software bliver udviklet til hvert enkelt studie. Overkommes disse udfordringer kan projektet være med til at accelerere udviklingen af nye kommercielle glas og har derfor stort internationalt potentiale.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Først og fremmest er EliteForsk-rejsestipendiet en kæmpe anerkendelse af projektet og min forskning, som jeg er meget taknemmelig for. Med stipendiet får jeg mulighed for at besøge og skabe samarbejde med verdensførende forskere indenfor anvendelsen af machine learning (AI) på glas. Machine learning er en teknik, som udnytter store dataset til at opdage sammenhænge, som ellers kunne være overset. De statistisk-mekanisk-baserede modeller udviklet i dette projekt kan generere en stor mængde data, så en sammenkobling af de to typer modeller er oplagt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Nordjyde, født og opvokset i Skagen. Jeg bor i Aalborg med min forlovede Cecilie og vores to british shorthair-katte. Jeg går op i en sund livsstil og er passioneret for al naturvidenskab, hvilket afspejles i min bogreol såvel som mine hjemme-kodningsprojekter. Jeg nyder at tilbringe min fritid med familie og venner samt at gå til dans en gang om ugen med min forlovede.

Gymnasium og bopælskommune
HTX Frederikshavn
Aalborg

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Tailoring the Structure of Disordered Solids using Statistical Mechanics

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 2056 5153, e-mail: msb@bio.aau.dk

Forskningsinstitution
Oxide Glass Chemistry Group, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020