Gå til indhold

Victor Forman

Ph.d.-studerende, cand.scient.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Plantebiokemisk detektivarbejde – opklaringen af, hvorledes Ginkgo biloba producerer de medicinsk relevante ginkgolider

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Victor Forman

Ekstrakter fra det ’levende fossile’ træ Ginkgo biloba har i mere end 2000 år været en vigtig kilde til medicinsk aktive plantestoffer kaldet ginkgolider. Det er ukendt, hvorledes træet er blevet i stand til at producere disse nyttige stoffer. Dette forsøger jeg at opklare i mit ph.d.-hovedprojekt. Andre planter producerer stoffer såsom ginkgoliderne ved hjælp af forskellige enzymklasser, bl.a. terpen-syntaser samt cytochrom-P450-enzymer, og disse har derfor stort fokus i mit projekt. Udover dette undersøger jeg generelt, hvordan forskellige plantestoffer af klassen diterpenoider kan blive produceret bioteknologisk i andre organismer. Her benytter jeg eksempelvis gær og identificerer enzymklasser, der kan muliggøre høj produktion og derved gøre gæren til en bæredygtig kilde til disse vigtige stoffer.          

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg blev på første år af min uddannelse i biologi/bioteknologi stærkt fascineret af de medicinsk uundværlige plantestoffer fra opiumsvalmuen, og hvordan bioteknologisk produktion af disse kunne løse mange globale problemer. Bioteknologi handler i høj grad om at tænke ud af boksen og se muligheder i de utallige biologiske opdagelser, andre forskere gør verden over. Jeg er stærkt drevet af at skulle tænke kreativt og finde løsninger på konkrete, forskningsmæssige udfordringer og bevise dem igennem eksperimentelt arbejde.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg forsøger at løse et genetisk og biokemisk puslespil bestående af et ukendt antal brikker – muligvis 10-20 brikker – der samlet giver en løsning på, hvorledes Ginkgo biloba producerer ginkgolide plantestoffer. Bunken af brikker (i mit tilfælde gener fra Ginkgo biloba) består dog af mere end 35.000 potentielle brikker, og jeg må derfor benytte forskellige metoder til at reducere antallet af brikker, jeg mener, vil være relevante. De udvalgte brikker skal herefter nøje lægges sammen for at finde den rigtige rækkefølge, de skal ligge i. Løsningen på puslespillet vil belyse, hvordan Ginkgo biloba er blevet i stand til at producere de unikke ginkgolider som den eneste organisme i verden, samt muliggøre deres bæredygtige produktion i andre organismer, såsom gær eller alger.         

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg er utroligt stolt af at være modtager af et EliteForsk-rejsestipendium, der er et stort skulderklap og boost af mit forsker-CV. Jeg skal til San Francisco i 2020 for at arbejde i den innovative biotekvirksomhed Amyris, hvor jeg vil få et unikt indblik i industriens automatisering samt storskalaforskning inden for syntesebiologi. Ud over dette vil jeg forsøge at besøge så mange biotek-startups i området som muligt, da San Francisco huser nogle af de mest lovende nye biotekvirksomheder.    

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg dyrker klatring af typen bouldering sammen med et par gode venner flere gange ugentligt og er generelt glad for at være fysisk aktiv. Jeg blev for nylig far og sætter stor pris på min nye tilværelse i en lille familie. I min fritid bruger jeg min naturvidenskabelige viden aktivt til at brygge øl og holder af at spille musik.  

 

Gymnasium og bopælskommune
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Pathway Elucidation and Heterologous Production of Bioactive Diterpenoids

Kontaktoplysninger
E-mail: victor.forman@plen.ku.dk

Forskningsinstitution
Sektion for Plantebiokemi, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. juli 2020