Gå til indhold

Behnam Liaghat

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Hård styrketræning til patienter med hypermobile led og langvarigt skulderbesvær: Et randomiseret kontrolleret studie.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Behnam Liaghat

Sygdom i bevægeapparatet er den hyppigste årsag til funktionsnedsættelse i den voksne befolkning. Omkring én ud af tre danskere anslås at have hypermobile led, karakteriseret ved at et eller flere led kan bevæges ud over det normale. Hypermobile led kan grundet overstræk tage skade og blive ømme. Personer med hypermobile led oplever derfor oftere ledsmerter og forstuvninger end andre, og at eksempelvis knæ og skuldre går ud af led. Det kan medføre langvarige kroniske smerter. Traditionelt har man været varsom med hård styrketræning til patienter med hypermobile led af frygt for overbelastning og skader. I mit ph.d.-projekt ønsker vi at undersøge effekten af hård styrketræning til patienter med hypermobile led og skulderbesvær, fordi denne type træning har vist sig at være effektiv for andre patientgrupper. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Skulderen er et komplekst led, som har fascineret mig i mit arbejde som sportsfysioterapeut. Under mit kandidatspeciale på University of Bath i England indledte jeg et samarbejde med lektor Birgit Juul-Kristensen ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (Syddansk Universitet), som er en international anerkendt forsker indenfor hypermobile led. Derigennem fik jeg mulighed for at arbejde med konkurrencesvømmere med hypermobile skuldre. Kendskabet til hypermobilitet og de gener, det kan medføre, er desværre fortsat begrænset, og potentialet og behovet motiverede mig til at forske videre inden for området. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Min ambition er at sætte hypermobilitet på dagsordenen nationalt og internationalt ved at fremhæve, at hypermobilitet udgør et nævneværdigt problem, og at man ikke altid skal være forsigtig i behandlingen af personer med hypermobile led – så længe man strukturerer træningsindsatsen og justerer ud fra patientens respons på behandlingen. Mit forskningsprojekt er det første randomiserede kontrollerede forsøg med tung styrketræning til denne målgruppe. Derfor er der stort potentiale for at præge fremtidig forskning og guide klinisk praksis inden for området. Personer med hypermobile led kan være mentalt belastede med f.eks. tegn på stress og depression, og derfor er fastholdelse af patienter i en længevarende behandling en udfordring i mit ph.d.-projekt. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg er beæret over at modtage et Elite-Forsk-rejsestipendium, som giver mig mulighed at udbygge et spirende fællesskab og samarbejde med andre internationale forskningsenheder med ekspertise inden for hypermobile led. Mit primære studieophold er planlagt til at være i England, hvor der er dedikerede centre for patienter med hypermobile led og Ehlers-Danlos’ syndrom – med udgangspunkt i et tæt samarbejde med professor Shea Palmer i Bristol. Derudover ønsker jeg at bruge midlerne til konferencedeltagelse og besøg på universiteter i Belgien, hvor der er stærke miljøer inden for skulderforskning. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født i Iran og kom til Danmark i 1992, hvor jeg siden er opvokset i Odense. Jeg nyder at læse bøger og være aktiv i naturen sammen med min familie. Jeg har gennem flere år dyrket kampkunst under chefinstruktør Victor Merea, hvilket er med til at give mig kropskontrol, mental ro og overblik. Og jeg kan lide at slappe af med at lave mad og udforske min iranske kultur såvel som andre kulturer. 

Gymnasium og bopælskommune
Odense Katedralskole og Odense Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
A randomised controlled trial of heavy shoulder strengthening exercise in patients with hypermobility spectrum disorder or hypermobile Ehlers-Danlos syndrome and long-lasting shoulder complaints: The Shoulder-MOBILEX study

Kontaktoplysninger
Telefon: 2682 6801, e-mail:

Forskningsinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024