Gå til indhold

Cecilie Siggaard Jørgensen

MD, ph.d.-studerende

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Sengevædning og forhøjet urinproduktion

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Cecilie Siggard Jørgensen

Mit ph.d.-projekt omhandler børneinkontinens (sengevædning), som ses hos op mod 15 procent af alle børn i skolealderen med store konsekvenser for børnenes trivsel. I samarbejde med forskere fra Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning, iPSYCH og deCODE genetics på Island har vi som de første i verden lokaliseret nogle af generne bag denne arvelige tilstand. Desuden forsøger vi at optimere behandlingen af børneinkontinens, da mange børn ikke responderer på nuværende behandlingsmetoder. Dette sker i et stort, klinisk studie (DRYCHILD), hvor det enkelte barn og dets behandling nøje undersøges og karakteriseres. Projektet er forankret i Aarhus og udføres sammen med centre i Kina, Polen, Belgien og Aalborg. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg blev præsenteret for forskning tidligt på lægeuddannelsen og kom så i kontakt med min hovedvejleder, som har en lang karriere inden for forskning i børneinkontinens. Han kalder sin forskningsgruppe Tissegruppen, og i starten var jeg nok en smule skeptisk over for forskningsfeltet. Hurtigt mødte jeg nogle af de mange børn, som lider af børneinkontinens, og jeg forstod, hvordan denne tilstand har enormt store konsekvenser for børnenes trivsel og selvværd. Jeg har ikke fortrudt valget af forskningsfelt ét sekund siden. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mange børn med sengevædning behandles hos deres praktiserende læge uden at have kontakt til børneafdelingen. Derfor kan det være svært for os at finde nok børn til store kliniske studier, selvom det er en meget hyppig lidelse. Det betyder også, at det er en stor styrke at have mange internationale samarbejdspartnere, så vi sammen kan etablere store studier.

En stor del af børn med børneinkontinens responderer ikke på den behandling, vi i dag kan tilbyde. At blive klogere på mekanismerne bag tilstanden, herunder genetikken, er derfor helt essentielt for at kunne udvikle ny og bedre behandling. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Når man udfører kliniske studier, er det afgørende, at de udføres ens på alle involverede centre. Derfor er det vigtigt, at vi besøger hinanden og observerer hinandens forsøgspraksis. Ligeledes muliggør rejsestipendiet et tættere samarbejde med deCODE genetics på Island, som vi har planlagt nye genetiske studier sammen med.

Rejsestipendiet vil dels styrke det aktuelle ph.d.-projekt, dels befæste og udbygge vores samarbejde med andre internationale centre, hvilket vil skabe en solid base for projekt- og samarbejdsmuligheder i fremtiden

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg bor uden for Aarhus med min mand og to små piger. Den yngste er her fra november 2020, så aktuelt er jeg på barsel.

Jeg er meget involveret i forskelligt organisatorisk og ledelsesmæssigt arbejde med henblik på at højne standarden af ph.d.-uddannelsen. Dette gør jeg bl.a. som formand for ph.d.-foreningen på AU Health, medlem af bestyrelsen af den nationale ph.d.-forening og medlem af Forskningsrådet ved instituttet. 

Gymnasium og bopælskommune
Herning Gymnasium og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Pathogenesis and treatment of polyuria in children with nocturnal enuresis

Kontaktoplysninger
Telefon: 6116 1606, e-mail:

Forskningsinstitution
Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Børn og Unge

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024