Gå til indhold

Kristoffer Maribo

Ph.d.-studerende, digter

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Rytme og rim: Oversættelse af klassisk græsk drama

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Kristoffer Maribo

Mit ph.d.-projekt handler om oversættelse af antikke græske tragedier. Jeg koncentrerer mig særligt om at undersøge, hvordan vi bedst kan oversætte tragediernes korsange, så læserne får en fornemmelse af, at korsangene oprindeligt blev sunget til tonerne af musik. Næsten intet af musikken er bevaret, så vi har primært ordene og rytmerne tilbage.

Ph.d.-projektet undersøger to teser. For det første at vi skal oversætte korsangene på rytmer fra vores eget sprog, så vi kan skabe noget af den effekt, som de originale rytmer formentlig har haft på græsk. For det andet at vi skal oversætte de oprindeligt urimede korsange på rimede vers, da rimet gennem de seneste århundreder har etableret sig som en sangmarkør

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg stod en sommeraften ved Mariagerfjord og sang solen ned sammen med min far og andre af byens borgere. Efter vi havde sunget en strofe af Johannes V. Jensen, kiggede min far på mig og udbrød: ”Det er jo sandt!” Da gik det op for mig, hvor meget sandhed (og skønhed) der kan formidles af rimede digte på rytmiske vers –  og hvilket tab det er, at rimene og rytmerne er forsvundet ud af dansk poesi.

Jeg skriver selv rimede digte på rytmiske vers, som en af mine venner sætter til musik. Mit store mål som digter er at bringe musikken og sangen tilbage i dansk poesi. Mit mål som forsker er at genoplive de antikke græske digte som de sangtekster, de i virkeligheden er.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets forskningsmæssige udfordringer er, at der ikke er forsket særlig meget i betydningen af versemål, det vil sige digtenes rytmer, i græsk og dansk poesi. Det er et tidskrævende arbejde at finde ud af, om digtenes forskellige rytmer er betydningsbærende i sig selv. Inden jeg har fundet ud af dette, kan jeg ikke på kvalificeret grundlag udvælge danske versemål at oversætte de græske digte på.

Samtidig ligger de forskningsmæssige perspektiver netop i dette arbejde. Hvis det viser sig, at digtenes rytmer kan være af betydning for digtenes indhold, vil vi få en ny prisme at opleve antikke græske og danske digte igennem, ligesom vi vil få bedre muligheder for at oversætte rytmerne og ånden i de græske digte til dansk.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig fleksibilitet til at tage på udlandsophold, når mulighederne opstår. Jeg vil primært benytte rejsestipendiet til et forskningsophold på University of Oxford i efteråret 2021. Men jeg vil også kunne tage på kortere forskningsophold til for eksempel USA, hvor der er forskningsmiljøer med relevans for mit projekt. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op ved Gudenåen i Randers og ved Mariagerfjord. Nu bor jeg på Islands Brygge i København. Jeg er uddannet sprogofficer i arabisk, og jeg prøver at kompensere for savnet af det udendørs soldaterliv ved at tage på vandreture med mine venner. I min fritid spiller jeg desuden fodbold og skriver digte, som jeg udgiver på mit eget forlag, Forlaget Aulos. 

Gymnasium og bopælskommune
Randers Statsskole og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Rytme og rim: Oversættelse af klassisk græsk drama

Kontaktoplysninger
Telefon: 6160 2735, e-mail:

Forskningsinstitution
Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, Saxo-Instituttet, Afdeling for Græsk og Latin

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024