Gå til indhold

Maximiliano Cubillos Alvarez

Ph.d.-studerende, cand.mag.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Operationsanalyse- og dataanalyseproblemer inden for affaldshåndtering

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Maximiliano Cubillos Alvarez

Projektet studerer og analyserer fordelene ved at bruge avancerede maskinlærings- og optimeringsmodeller i virkelige affaldshåndteringsproblemer. Vi fokuserer på udfordringerne ved at anvende datadrevne teknologier i affaldshåndteringsoperationer, og disse kan opdeles i tre hovedemner: balance mellem øget genanvendelse og reduktion af indsamlingsomkostninger, forudsigelse af fremtidig affaldsgenereringsadfærd samt brugen af ​​forudsigelsesmodeller under ufuldstændige datasæt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Efter min bacheloruddannelse i industriel teknik besluttede jeg at fokusere mine studier inden for optimering og dataanalyse og startede en kandidatgrad i operationsanalyse. I løbet af mit kandidatstudium kontaktede jeg professor Sanne Wøhlk på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, der introducerede mig til affaldshåndteringsverdenen, hvilket lagde grundstenen til min interesse i at kombinere disse to områder, der har et stort fremtidspotentiale.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er to hovedudfordringer ved brugen af ​​optimering og datadrevne modeller til forbedring af affaldshåndteringsoperationer. For det første involverer problemerne normalt store datamængder, og søgningen efter optimale eller tilstrækkelige løsninger er udfordrende. For det andet er brugen af ​​nye datadrevne teknologier stadig på et indledende udviklingsstadium, og potentialet ved at bruge dem er endnu stort set ukendt, ligesom data sædvanligvis er mangelfulde eller ikke-eksisterende

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Takket være EliteForsk-rejsestipendiet får jeg mulighed for at gennemføre to forskningsbesøg: et kort ophold på Erasmus School of Economics i Holland og et længere ophold på Interuniversity Research Center for Enterprise Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT) i Canada. Disse to institutioner er førende inden for operationsanalyse (Operations Research), og samarbejde med dem åbner store muligheder for mit forskningsprojekt og fremtidige karriere.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg voksede op i Santiago, hovedstaden i Chile. Både på grund af akademisk og personlig interesse har jeg rejst og boet i forskellige lande. Det har gjort det muligt for mig at lære forskellige kulturer at kende gennem deres historie, mad, musik og traditioner. Udover at rejse kan jeg godt lide at spille guitar, læse bøger og se Netflix i min fritid.

Gymnasium og bopælskommune
Alonso de Ercilla Institute og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Operationsanalyse- og dataanalyse-problemer inden for affaldshåndtering

Kontaktoplysninger
Telefon: 8716 5537, e-mail:

Forskningsinstitution
Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021