Gå til indhold

Nikolaj Pagh Kristensen

Ph.d.–studerende, cand.scient

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Nye screeningsteknologier til opdagelse af T-cellers genkendelsesmønster og funktion på tværs af sygdomme

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Nikolaj Pagh Kristensen

Ph.d.-projektet tager sit udgangspunkt i cancerimmunterapi, som overordnet virker ved at forstærke immunforsvarets evne til at genkende maligne (ondartede) celler. I den forbindelse har vi udviklet en screeningsteknologi, som kan opfange, hvilke maligne proteiner som immunforsvaret har genkendt. Informationen vil kunne bruges til at forbedre cancerimmunterapi i fremtiden. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg er meget inspireret af vores seneste nobelprismodtager professor Jens Chr. Schou. Han forfinede sammen med det tekniske personale på Aarhus Universitet en metode til at studere transport af salte på tværs af kunstige fedtlag. Hans arbejde har altid stået for mig som et eksempel på, at udvikling af nye målemetoder kan tillade forskere at besvare nye spændende spørgsmål. Jeg er interesseret i immunologiske spørgsmål, men mange af dem kræver nye målemetoder. Derfor er jeg draget af udviklingen af nye screeningsteknologier. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jo mere vi ved om patienter, som er blevet kureret af cancerimmunterapi, jo mere er vi sikre på, at aktiv immungenkendelse skaber en effektiv behandling. Derfor er vi meget interesseret i at udvikle behandlingsmuligheder, som garanterer aktiv immungenkendelse, da nutidens cancerimmunterapi ikke altid opnår dette resultat.

Vi er dog udfordrede af, at nuværende screeningsteknologier ikke kan sige, hvilke ondartede proteiner vi skal målrette immunologisk genkendelse imod – hvilket kommer sig af den yderst unikke og personlige interaktion imellem individets immunforsvar og kræftknuden. Derudover er der med cancerimmunterapi også risiko for at booste immunceller med selvskadende egenskaber.

For at bane vejen for fremtidige behandlingsformer er der altså behov for en screeningsteknologi, som kan identificere, hvilke ondartede proteiner i individets kræftknude man skal booste genkendelsen af uden selvskadende bivirkninger. 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg vil under mit ophold på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York City, USA, blive trænet i at bruge datavidenskab til at analysere store offentlige datasæt af genomer på enkelt-celle-niveau. Denne viden skal dernæst integreres i vores egne aktiviteter på Danmarks Tekniske Universitet, så vi kan svare på: Hvilken immungenkendelse blev aktiveret til at dræbe kræftceller (gode)? Og hvilke blev ikke aktiveret (irrelevante)? 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset på en gård nær hedebyen Hoven, som ligger i den sydøstlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Mine fritidsinteresser inkluderer fitness, gåture, at læse i det fri, og så elsker jeg at lytte til musicals og klassisk musik

Gymnasium og bopælskommune
Vestjysk Gymnasium Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune. Bagsværd, Gladsaxe Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Interrogation of T cell recognition in cancer immune therapy

Kontaktoplysninger
E-mail:

Forskningsinstitution
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sundhedsteknologi, Section for Experimental and Translational Immunology

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021