Gå til indhold

Riccardo Sprocati

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Undersøgelse af elektriske felter til oprydning af forurenede steder og til bæredygtig udvinding af metaller 

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Riccardo Sprocati

Min ph.d.-projekt fokuserer på to applikationer, der er meget vigtige for en bæredygtig overgang til et miljø uden forurening. Den første anvendelse, som jeg undersøger, involverer brugen af elektriske felter til at udvikle effektive og bæredygtige saneringsteknikker in situ til at rense forurenet jord og grundvand. Den anden bruger elektriske felter til bæredygtig udvinding af metaller fra undergrunden uden behov for udgravning og med minimal affaldsproduktion. Begge teknologier er afhængige af brugen af elektrokinetik (EK), som består af elektriske felter med lav intensitet, der påføres elektroder i jorden for at levere opløste stoffer gennem uigennemtrængelig ler og klipper. Målet med mit projekt er at kombinere grundlæggende videnskabelige studier og maskinindlæringsmodeller til udvikling og optimering af nye, bæredygtige teknologier til gavn for samfundet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har altid haft tre lidenskaber. Den første er rettet mod miljøet og de elementer, som mennesker bygger og bruger til at leve sammen med naturen. Den anden vedrører bæredygtighed og alle de teknologier, der kan have en nul-indvirkning på klimaet. Den tredje handler om digitaliseringens magt og om de uendelige muligheder for maskinlæring. Derfor er jeg meget begejstret for at være i stand til at kombinere alle mine lidenskaber, mens jeg tænker på, at de teknologier, jeg arbejder med, kan ændre måden, vi behandler vores miljø på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I lang tid har en stor udfordring i mit projekt været udviklingen af en robust model, der er i stand til at forudsige alle de komplekse udfordringer, der opstår under elektrokinetik. For nylig lykkedes det mig at udvikle en meget omfattende model, NP-Phreeqc-EK, som giver gode resultater og giver et markant løft til forskningen. Formålet med modellen er at simulere transporten af grundstoffer i grundvand under hensyntagen til en lang række geokemiske reaktioner. Derefter bruger vi modellen til at designe og optimere in situ oprensningsteknikker på forurenede grunde og bæredygtig udvinding af metaller i feltskalaer. Indtil videre peger resultaterne i den rigtige retning, og vi ser frem til at give flere beviser til støtte for gennemførligheden af EK-teknikker.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet giver mig mulighed for et studieophold i Australien ved University of Western Australia og Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. I disse miljøer vil jeg have mulighed for at udvide min viden inden for bæredygtig minedrift og opbygge et internationalt videnskabeligt netværk, der vil være medvirkende til en vellykket forskerkarriere.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op i en lille by i Italien i regionen Veneto, og jeg ankom til Danmark, da jeg var 23. Jeg er stolt over at være den første i min familie, der dimitterer, kan tale engelsk og mestrer kodning. Det er overraskende, hvor langt vedholdenhed og beslutsomhed kan bringe dig. Mine hobbyer er havearbejde, kajakroning, MTB-bjergbestigning, vandreture og selvfølgelig madlavning.

Gymnasium og bopælskommune
Technical Institute I.T.G. A. Bernini i Rovigo, Italien. Høje Taastrup.

Forskningsprojektets videnskabelige titel
Electrokinetic techniques in subsurface applications

Kontaktoplysninger
Telefon: 4525 1549, e-mail:

Forskningsinstitution
DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024