Gå til indhold

Todd John Wallenius

Ph.d.-studerende, MA

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

En privilegeret klasse: velstand, internationalitet og uddannelse i det urbane Nepal

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Todd John Wallenius

På baggrund af et etnografisk feltarbejde på en eliteskole i Nepal undersøger jeg i projektet samspillet mellem eliteuddannelse og social klassedannelse i et interdisciplinært spændingsfelt mellem uddannelsesantropologi, uddannelsessociologi og global historie. Jeg undersøger, hvordan eliteskoler tjener som rum for forhandling og markering af klasse i et samfund, hvor grundlæggende idéer om klasse, kaste og etnisk tilhørsforhold er i voldsom brydning. Endvidere ønsker jeg at afdække, hvorledes den stigende markedsgørelse af uddannelse, herunder udbredelsen af privatskoler profileret med et internationalt brand, er med til at skabe nye forbrugsmønstre. Med sit fokus på forholdet mellem uddannelsesbranding, forbrug og klasseperformativitet leverer mit projekt således et komparativt bidrag til akademiske og politiske debatter om kommercialisering og privatisering af uddannelse på et stadigt mere forbundet globalt uddannelsesmarked.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Projektet er vokset ud af mine tidligere uddannelseserfaringer fra Nepal. Som del af min kandidatuddannelse på California State University Long Beach i USA deltog jeg i 2016 i et amerikansk finansieret STEM-undervisningsprojekt for piger i Nepal. I 2017, efter et seksugers sprogkursus i nepalesisk på Cornell University, vendte jeg tilbage til Nepal, hvor jeg underviste på en eliteskole i Kathmandu i 1,5 år. Erfaringerne herfra fik mig til at reflektere over dynamikkerne i det nepalesiske uddannelsessystem og inspirerede mig til ph.d.-projektet. Jeg er motiveret af min passion for viden og videnskab, i særdeleshed i relation til uddannelse og antropologi i Nepal.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Inspireret af antropologen Mark Liechtys idéer om social klasse bidrager dette projekt til en forståelse af, hvordan klasse skabes og praktiseres i et forbrugssamfund i hastig fremdrift. Projektet argumenterer for at forstå klasse som et kulturelt projekt, i hvilket sociale grupper vedvarende konstruerer sig selv i opposition til andre klassegrupperinger. Forstået som en proces snarere end et objekt anskues klasse i projektet som et domæne af konkurrerende strategier, statuspositioner og økonomisk kapital. Projektet betoner klasse som en ikke-deterministisk og ikke-essentialiseret social kategori, altså som noget, der opstår og forhandles i et socialt rum af samtidige og ofte stridende idéer, objekter og praksisser. Projektets ambition er således at bidrage til en teoretisk og empirisk nytænkning af den betydning, som uddannelse spiller i skabelse, fastholdelse og tab af privileger, og dermed af den måde hvorpå elitedannelse konstitueres i forskellige samfund.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg er meget beæret over at modtage et EliteForsk-rejsestipendium. Det er en unik mulighed for at gennemføre forskningsophold, præsentere min forskning på internationale konferencer og udvikle mit akademiske netværk med inspiration fra topforskere. Jeg planlægger et forskningsophold på South Asian Studies Centre, School of Global and Area Studies, Oxford University i England i foråret 2021 og tilsvarende i efteråret 2021 på University of California, Los Angeles i USA i forbindelse med min deltagelse i den årlige American Anthropological Association-konference.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er amerikansk statsborger, oprindeligt fra San Diego, Californien. Jeg er nepalesisk gift med Rajni, og sammen har vi en søn, Joshua, på 1,5 år. Jeg kom første gang til Danmark i 2018 på et ’screening stipendium’ fra Faculty of Arts, Aarhus Universitet, og fik herefter muligheden for at skrive en ph.d. på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

Gymnasium og bopælskommune
San Dieguito Academy, Encinitas, Californien

Forskningsprojektets videnskabelige titel
A Privileged Class: Wealth, Internationality, and Education as a Commodity in Urban Nepal

Kontaktoplysninger
E-mail:

Forskningsinstitution
Afdelingen for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2021