Gå til indhold

Indstilling af Anders Engberg-Pedersen til Eliteforsk-prisen 2021

Anders Engberg-Pedersen forsker i krigens kulturelle former fra 1700-tallet til i dag. Han undersøger den tætte sammenvævning mellem krig og kultur ved at vise, hvordan krig former litteratur og kultur, og samtidig hvordan kultur og litteratur former krig.

Ved at placere æstetikken i centrum for forståelse af krige, med en tværvidenskabelig tilgang, hvor han sammentænker historie, litteratur og teknologi, samt med en tværæstetisk og verdenshistorisk, global tilgang, hvor han kombinerer flere traditionelt nationalt opdelte filologier som tysk, russisk, fransk, amerikansk og dansk, har han bidraget originalt til den absolutte internationale forskningsfront såvel teoretisk, metodisk og empirisk.

Anders Engberg-Pedersens forskning i Napoleonskrigene etablerede ham tidligt som en anerkendt forsker i international særklasse. Han viste, hvordan erfaringer af Napoleonskrigene fungerede som katalysator for en ny verdensopfattelse baseret på usikkerhed og kontingens på tværs af litteratur, filosofi, teknologi, medier og pædagogik. Hans nuværende forskning omhandler krigsførelse i det 21. århundrede, hvor han sammen med kolleger undersøger samarbejdet mellem kulturindustri, militærinstitutioner og universitær forskning og viser at krig og virtuelle verdener, imaginære scenarier og kreative fiktioner siden årtusindeskiftet er blevet vævet stadig tættere sammen.

Anders Engberg-Pedersen er 40 år, blev i 2019 professor i komparativ litteratur ved Syddansk Universitet og har en for humanistisk forskning særegen stærk international profil. Han er ph.d. med højeste udmærkelse i komparativ litteratur fra Harvard University i 2012 og samme år ph.d. i nyere tysk litteratur på Humboldt-Universität, også med højeste udmærkelse. Hans publikationsliste tæller over 50 peer reviewed publikationer, herunder monografier og antologier på bl.a. Harvard University Press samt andre topforlag og artikler i feltets toptidsskrifter. Han er redaktør af bogserien Prisms: Humanities and War på MIT Press. Han har modtaget en række priser, udmærkelser og forskningsbevillinger, bl.a. Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforskerpris i 2013, blev udnævnt til Carlsberg Distinguished Associate Professor for perioden 2017-2020 og PI på et kollektivt forskningsprojekt finansieret af Velux Fonden 2018-2022. Han er leder af forskningsgruppen War and Culture på SDU og har siden 2017 været ph.d.-programleder og viceinstitutleder for forskeruddannelse på SDU.

Anders Engberg-Pedersen kombinerer excellent original forskning med et aktivt engagement i forskningsformidling, han yder et væsentlig bidrag til at nytænke det humanistiske forskningsfelt og arbejder aktivt for humanioras betydning og impact. Han er medlem af Det Unge Akademi i Det Kongelige Videnskabernes Selskab og Young Academy of Europe.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. maj 2021