Gå til indhold

Anastasia Ladefoged Larn

Ph.d.-studerende, cand.mag.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Legemliggjort historie: Tragedien og kvinden i det franske humanistiske drama (ca. 1550-1600)

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Anastasia Ladefoged Larn (billede)

Mit ph.d.-projekt handler om en underkendt litterær tradition, nemlig det franske humanistiske  drama. Denne dramatiske tradition spirer frem i anden halvdel af det 16. århundrede og er en central del af den mere generelle genopdagelse af antikken i Europa. Alligevel bliver det humanistiske drama ofte overset, fordi det udfordrer senere tiders forståelse af, hvad en ’rigtig’ tragedie er. Mine forfattere søger for eksempel ikke primært inspiration i antikkens myter (tænk på Ødipus eller Antigone), men i antikkens historikere med en særlig og endnu underudforsket interesse for kvindelige historiske personer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har nok en lidt nørdet forkærlighed for støvede genrer og forfattere. I disse år diskuterer man flittigt spørgsmål om repræsentation og kanon, men der er megen vigtig litteratur, som bliver klemt mellem tidligere tiders ’store klassikere’ og nutidens forventninger. Ikke mindst eftersom mange i dag – desværre – simpelthen mangler de sproglige forudsætninger for at læse denne litteratur, som oftest ikke er oversat. Det motiverer mig at holde disse traditioner i live.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringen er, at meget få forskere i dag beskæftiger sig med mit område. Det kræver derfor en del rejseaktivitet at komme rundt til de mange forskellige forskere og biblioteker og deltage i internationale konferencer. Med dette rejsestipendium får jeg mulighed for at opsøge nogle af de fremmeste af dem i USA og Europa. Perspektivet er naturligvis, at jeg får udvidet mit netværk endnu mere, så jeg kan bygge en tiltrængt bro mellem den danske og internationale forskning i perioden.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Stipendiet muliggør helt konkret et længerevarende forskningsophold i USA sammen med min mand og lille datter. Jeg har tidligere været på forskningsophold i Paris og glæder mig til at udvide mit internationale forskningsnetværk.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op i en lillebitte lejlighed på Østerbro med mine forældre og vores kat. Som ung flyttede vi ud af byen i parcelhus, men jeg har altid betragtet mig selv som inkarneret københavner med en skolegang i indre by på den dansk-tyske Sankt Petri Skole og en gymnasietid på Østre Borgerdyd. Under min studietid boede jeg desuden på kollegiet Regensen. Her mødte jeg min mand, som for et par år siden lokkede mig til Trekroner. Her har vi både fået plads til køkkenhave, vores voksende bogsamling og lige om lidt en lille datter.

Gymnasium og bopælskommune

Østre Borgerdyd Gymnasium
Roskilde Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

History Incarnate. Genus and Genre in French Humanist Drama, c.1550-1600

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 2633 5582, e-mail: alarn@sdu.dk

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Humanistisk Fakultet, Institut for Kulturvidenskaber

Senest opdateret 23. februar 2022