Gå til indhold

Cristine Dyhrberg Højgaard

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Fremtidens frivillighed? – Om resultatskabelse og engagement i nye organiseringsformer i civilsamfundet

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Cristine Dyhberg Højgaard (billede)

Jeg studerer organisering af frivillighed i åbne og ikke-hierarkiske netværk, der anvender sociale medier som koordinationsplatform i deres indsats for at løse samfundsproblemer. Sådanne fleksible organiseringsformer er blevet mere udbredt – ikke mindst med covid-19-pandemien. For eksempel koordinerede 1.000 privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner via Facebook en distribueret produktion af 85.000 gratis visirer til sundhedspersonale i pandemiens tidligste fase. Trods fremvæksten af sådanne formater kan frivillighedsforskningen i dag ikke forklare, hvordan de skaber resultater. Derfor undersøger jeg, hvordan de lykkes med at handle som et kollektiv, selvom de ikke juridisk set har formelle strukturer. Og jeg er nysgerrig på, om der er noget særligt ved den måde, engagement udøves i disse rammer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Da jeg arbejdede i civilsamfundssektoren, observerede jeg en usikkerhed om, hvad der egentlig er på spil i disse organiseringsformer. Usikkerheden gjorde det svært at diskutere, hvorvidt og hvordan de bør favnes. Jeg forsøger derfor at forstå de flydende organiseringer fra deres egne præmisser via etnografisk arbejde, hvor jeg følger de frivillige tæt igennem observation. Jeg håber derved at bidrage til diskussioner om fleksible formaters gennemslagskraft og demokratiske implikationer. I samarbejde med Tuborgfondet, som har finansieret ph.d.en, vil jeg i en podcast formidle resultaterne til frivillige og professionelle i civilsamfundet. Jeg håber, at det kan hjælpe til at understøtte et levende og alsidigt civilsamfund, som kan bidrage til at løse samfundsproblemer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Frivillighedsforskningen har primært interesseret sig for individuelle handlinger og motivationer i disse nye formater, men ikke på hvordan de organiserer koordineret kollektiv handling. Desuden tenderer civilsamfundsforskningen til at betone de mobiliserende egenskaber ved sociale medier, mens det er underbelyst, hvordan teknologien i sig selv skaber organisation, for eksempel når Facebooks digitale arkitektur ansporer til et hierarki mellem administratorer og øvrige medlemmer. Til at belyse disse blinde vinkler kombinerer jeg organisations- og civilsamfundsteori. Desuden skiller projektet sig ud ved sin etnografiske tilgang: Frem for at studere eksempelvis demokrati ud fra en a priori forståelse undersøger jeg, hvordan demokrati i de frivilliges egen forståelse praktiseres i de fleksible organiseringer. Gennem disse greb kan jeg give nye perspektiver på, hvordan de skaber resultater og de potentielle demokratiske implikationer heraf.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Under mit 6 måneders forskningsophold på Stanford Universitet skal jeg indgå i to miljøer, der giver enestående muligheder for at udforske krydsfeltet af organisations- og frivillighedsstudier. Dels det traditionsrige netværk Scandinavian Consortium for Organization Studies, som tiltrækker såvel eksterne som interne eksperter. Desuden Center on Philanthropy and Civil Society, hvor jeg blandt andet vil følge kurser om teknologi og civilsamfund hos The Digital Civil Society Lab. Disse forskningsmiljøer vil udfordre og udvikle min tænkning, og opholdet vil desuden hjælpe mig til at opbygge et internationalt netværk, så jeg kan trække international viden om feltet til Danmark.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er selv et rigtigt foreningsmenneske, der skal sidde på mine hænder for ikke at melde mig til alt muligt. Jeg er blandt andet frivillig i min søns skole og som underviser og bestyrelsesmedlem i en blues-danseforening. Så også på det personlige plan inspirerer det mig at studere helt andre organiseringsprincipper. Jeg tager min mand og vores to drenge på to og seks år med til USA. Jeg glæder mig til at opleve landet gennem deres nysgerrighed, og jeg tror, at det bliver godt for dem at få en anden kultur ind under huden og derigennem erfare, hvor forskelligt livet kan leves.

Gymnasium og bopælskommune

Odense Katedralskole og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Constraints and potentials of self-organized networks for democratic formation of youth

Kontaktoplysninger

E-mail: cdh.mpp@cbs.dk

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy

Senest opdateret 23. februar 2022