Gå til indhold

Marie Lunau Dejgaard

Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Det affektive asylsystem: Om sandheder, biopolitikker og queerness.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Marie Lunau Dejgaard (billede)

Mit ph.d.-projekt undersøger affekter i det danske asylsystem relateret til sager, der handler om seksuel orientering og/eller kønsidentitet. Affekter kan være følelser som skam, stolthed, angst, glæde medvidere, der kan optræde som kropslige reaktioner samtidig med, at de er betinget af sociale og kulturelle sammenhænge. Asylprocessen kan for eksempel skabe angst for både asylansøgere (angst for at blive afvist/deporteret) og sagsbehandlere (angst for at afgøre sårbare livs fremtid), men angsten optræder forskelligt afhængig af hvilke sociale, kulturelle og politiske kontekster, den bliver produceret i. For at opnå en kompleks og nuanceret forståelse af asylprocessen og de institutionelle forhold undersøger jeg både asylansøgeres og sagsbehandleres praktiske og affektive erfaringer gennem det danske asylsystem. Jeg er særligt interesseret i at undersøge, hvordan det bureaukratiske ideal om, at rationalitet, politik og sagsbehandling bør holdes adskilt fra følelser og subjektivitet udspiller sig. Jeg belyser, hvad følelser "gør", og hvordan de er med til at skabe subjekter, relationer og positioner i det danske asylsystem.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Gennem min uddannelse i sociologi blev jeg optaget af køn- og seksualitetsforskning, migration og asylpolitik. I mit ph.d.-projekt forener jeg disse interesser ved at sætte fokus på seksuelle- og kønsminoriteters rettigheder gennem det danske asylsystem. Derudover har jeg i en længere periode været inspireret af affektteoretiske strømninger, som jeg anvender i projektet ved at analysere følelser i forhold til forskellige produktioner af identitet og magt. Denne teoretiske retning er optaget af affekter/følelsers kulturelle, sociale og politiske virkninger og mindre interesseret i at afdække, hvad følelser er. Jeg er optaget af, hvad følelser gør, og hvordan de interagerer med sociale kategorier som blandt andet køn, seksualitet og nation. Det motiverer mig at kunne være med til at gentænke konventionelle og normaliserede videnshierarkier, således at der kan skabes plads til alternative og nye forståelser af relationen mellem køn, seksualitet, migration og følelser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Projektets forskningsmæssige udfordringer består blandt andet i, at seksualitet, køn og asylpolitik er kontroversielle emner i vores samfund. Det gør projektet vedkommende samtidig med, at jeg er bevidst om, at det ikke kan undgå at blive politisk. Desuden vil jeg være opmærksom på etiske problemstillinger om repræsentation af både queer asylansøgere og sagsbehandlere på nuancerede og komplekse måder. Begge parter er politiserede og polariserede subjekter i den offentlige debat, hvilket stiller krav til mig som forsker om at udøve omhyggelig, refleksiv og situeret videnskab gennem forskningsprocessen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Jeg føler mig meget beæret over at modtage et EliteForsk-rejsestipendium. Stipendiet skal bruges til et længerevarende forskningsophold ved London School of Economics and Political Science. Her vil jeg blive tilknyttet et forskningsmiljø, der er samlet på Instituttet for Gender Studies, hvor flere førende kønsforskere holder til. Jeg vil blandt andre arbejde sammen med professor Clare Hemmings, som kan bidrage med faglige kommentarer til mit ph.d.-projekt. Forskningsmiljøet på London School of Economics and Political Science vil desuden være med til at udbrede mine forskningsfund samt fungere som en samarbejdskontakt, jeg vil kunne drage nytte af på længere sigt i relation til at forfølge en langsigtet akademisk karriere.

Lidt om mennesket bag forskeren? 

Jeg er opvokset på Sydfyn, men bor nu i København sammen med min partner og vores kat. Jeg har studeret i Vancouver og Cape Town under min uddannelse.

Gymnasium og bopælskommune

Tårnby Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Following Affects in Bureaucratic Migration Spaces in Denmark: On Truth, Biopolitics and Queer-ness

Kontaktoplysninger

Telefon: 5353 5512, e-mail: lunau@ruc.dk

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed

Senest opdateret 23. februar 2022