Gå til indhold

Aaron Lauridsen Hurst

Ph.d.-studerende, MEng

Fagområde

Dataanalyse, datakompression og tingenes internet

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Kan vi gøre tingenes internet-dataanalyse mere effektive ved at arbejde direkte på komprimeret data?

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Aaron Hurst

I dag bliver der produceret flere data end nogensinde før, og hastigheden hvormed data bliver produceret forøges hver dag. Folk snakker om data som ’den nye olie’, fordi den kan bruges til gavn på mange områder. Samtidig oplever mange organisationer, at de er nødt til at slette data eller kun beholde den i begrænsede perioder, da der ellers kan være betydelige omkostninger forbundet med at opbevare og bruge den. Indtil videre har mange forskere fokuseret på at optimere forskellige dele af data-arbejdsprocesserne, for eksempel data-komprimering, kommunikation eller dataanalyse. I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med at optimere brugen af data på tværs af alle arbejdsfaser. Mit hovedfokus er at finde synergi mellem datakomprimering og dataanalyse, for at udnytte den måde data-komprimering strukturerer data til at gøre dataanalyse hurtigere og mere effektiv. Det kan samtidig mindske omkostninger og ressourceforbrug.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har altid været typen, der godt kunne lide data. Da min familie først fik en computer derhjemme, begyndte jeg at lave Excel-ark over min højde, nedbørsmængde og min store samling af flaskekapsler. Gennem min universitetsuddannelse fik jeg også mulighed for at arbejde med tingenes internet-enheder (IoT). Mest betydningsfuldt er min erfaring som datalog ved IBM, hvor jeg blandt andet udviklede nogle data-baserede løsninger for et vandforsyningsselskab i Australien. Det var et meget interessant arbejde, og det var spændende at se, hvordan man kunne bruge data til at optimere processer og forudse fejl, som man ikke kunne, inden mennesker brugte data, som de gør i dag.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nuværende tingenes internet-systemer kommer til at opleve store udfordringer i forhold til datakommunikation, -opbevaring og -analyse på grund af den stigende mængde data, de samler. Mange forskere har udviklet fantastiske metoder, der forsøger at løse forskellige dele af disse udfordringer, men få har prøvet at optimere på tværs af data-komprimering og -analyse. Det er netop her, jeg tror, at løsningen ligger. Det kræver nye måder at strukturere komprimerede data og nye dataanalyse-metoder, som giver mulighed for at lave analyser direkte af komprimerede data uden at dekomprimere dem. Sådan en løsning vil muliggøre hurtigere dataanalyse, mens datastørrelse og ressourceforbrug mindskes gennem hele processen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at besøge nogle ledende forskningsgrupper på Boston University og Massachusetts Institute of Technology i USA. Professorer fra disse forskningsgrupper er eksperter i en række naboforskningsområder, blandt andet informationsrepræsentation, statistisk signalbehandling, informationsteori og ressourcebegrænsede enheder. Erfaring i forskellige og fremragende forskningsmiljøer vil betyde rigtig meget for min fremadrettede forskning, fordi jeg vil få mulighed for at lære nye måder at koordinere, samarbejde og lede forskningsprojekter på.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er opvokset og uddannet i Australien, og jeg kom til Danmark lige efter den første covid-19-nedlukning i 2020 for at blive gift med min danske kæreste. I dag er vi bosat i Aarhus. Igennem de seneste par år har jeg nydt at udforske mange sider af Danmark. Jeg nyder en hyggeaften med familie og venner omkring et godt brætspil og at være aktiv gennem forskellige sportsgrene – særligt cricket og netball, som er lidt utraditionelt for de fleste danskere. Min kristne tro betyder også rigtig meget for mig, og min kirke og fællesskabet omkring det fylder en stor del at mit liv.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Hjemmeundervisning og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Analytics Directly on Compressed IoT Data

Kontaktoplysninger

E-mail: ah@ece.au.dk

Forskningsinstitution

Sektionen for Kommunikation, Kontrol og Automatisering, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside