Gå til indhold

Ahlam Chemlali

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.

Fagområde

Migration, køn og vold

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

At leve og dø i transit: Kønsbaseret grænsevold i det nordafrikanske grænseland

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Ahlam Chemlali

Mit ph.d.-projekt undersøger en voksende, men uudforsket dimension af migration, hverdagen i transit ud fra et kønsperspektiv. Gennem dybdegående etnografisk feltarbejde i Tunesien undersøger projektet forskellige former for ’grænse-vold’, som migrantkvinder i transit bliver udsat for – når deres krop, køn og liv bliver impliceret i globale og lokale økonomier, der drager fordel af deres (im)mobilitet. Efterhånden som grænser bliver sværere at krydse, tilbringer migranter mere tid i transit. Projektet undersøger dette transit-rum både empirisk og som en begrebslig ramme. Udover den specifikke begrebsliggørelse opfordrer projektet til en genforestilling af transit-rummet som et sted, hvor både vold og modstand mod volden eksisterer. Ligesom det understreges, at voldelige rum samtidig kan være rum for håb, mulighed, forbindelse og intimitet. Projektet bidrager på den måde med nye indsigter i Europas ekspanderende grænser i Nordafrika, og hvordan nye (mod)strategier til overlevelse opstår og forhandles.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Min interesse og motivation bunder i min egen professionelle erfaring. Før jeg begyndte på min ph.d., var jeg i en årrække programleder i en international menneskerettighedsorganisation, der arbejdede i krydsfeltet mellem udvikling, forskning og forebyggelse af vold. Her opstod min akademiske interesse for, hvordan vold opstår, og hvilke strategier mennesker i pressede situationer udvikler for at overleve. I mit ph.d.-projekt forener jeg disse interesser ved netop at fordybe mig i de intime mikrorelationer, som opstår i disse ’voldelige rum’ langs den afrikansk-europæiske migrationskorridor i sammenstød med den udvidede grænsekontrol.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg arbejder på tværs af en række fagområder og anvender litteratur og teori fra blandt andet antropologi, urban geografi, kriminologi og migrationsstudier. Disse forskningsfelter analyseres ofte separat, men bringes i dette projekt i dialog med henblik på at nytænke migrationsforskning i et kønsperspektiv. Det giver nogle videnskabsteoretiske udfordringer, men eftersom jeg arbejder etnografisk i felten, giver de interdisciplinære perspektiver god mening. Da verden som bekendt ikke er sort-hvid, men kompleks og fuld af nuancer, kræver det i min optik, at man tænker ud af ’fag-boksen’. Derfor sigter jeg også i mit ph.d.-projekt mod at udvikle en tværfaglig analytisk ramme.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-stipendiet muliggør et længerevarende forskningsophold i USA med min mand og vores søn. Her vil jeg som gæsteforsker ved University of California, Los Angeles (UCLA) i Californien arbejde videre med brobygningen mellem etnografi og teori i samarbejde med førende forskere indenfor volds- og migrationskrydsfeltet. Et ophold ved UCLA er en enestående mulighed for at indgå i et af verdens førende forskningsmiljøer. Det vil også være en unik mulighed for at styrke og videreudvikle min analytiske ramme og bidrage til min teoretiske konceptualisering. Det vil ydermere åbne op for et interessant komparativt migrationsperspektiv i forhold til USA-Mexico og EU-Nordafrika og dermed også udvide mit internationale forskningsnetværk til også at blive transatlantisk.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Som inkarneret københavner med rødder i Marokko har hjem aldrig været ét sted. Jeg holder meget af at komme ud i verden, og jeg har også brugt det meste af min studietid og arbejdsliv i udlandet. Min base har i mange år været Nørrebro sammen med min mand, men for nylig skiftede vi Nørrebrogade ud med gåture rundt om Bagsværd Sø. I sommer tog vi nemlig den store beslutning at flytte ud af byen. Ikke langt fra skov og sø har vi fundet en hyggelig villa med stor have og trampolin til vores fireåriges store begejstring. Her arbejder vi på at gøre plads til køkkenhave og en garage til vores motorcykler.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Rysensteen Gymnasium og Gladsaxe Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Living and Dying in Transit: Gendered Border Violence in the North African Borderlands

Kontaktoplysninger

E-mail: ahch@dps.aau.dk

Forskningsinstitution

Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet og Forskningsenhed for Migration og Global Orden, Dansk Institut for Internationale Studier

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2023