Gå til indhold

Amos Schledorn

Ph.d-studerende, cand.polyt.

Fagområde

Anvendt matematik og energisystemanalyse

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Modellering af fleksible energisystemer: Operation, planlægning og politisk rådgivning

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Amos Schledorn

Traditionelt har energisystemerne været domineret af et centraliseret system af store, fossilbrændselsfyrede produktionsenheder. Her har det været centralt for driften af energisystemet at styre disse enheders produktionsniveauer for at tilpasse dem til efterspørgslen. Med omlægningen til vedvarende energi vender det 180 grader. Nu bliver udfordringen at styre efterspørgslen for at matche den variable vedvarende produktion i realtid, så efterspørgslen i stedet for udbuddet skal være fleksibel.

Da de matematiske modeller, der anvendes til at planlægge klimapolitikken og driften af energisystemerne, imidlertid stadig er baseret på traditionelle energisystemer, er de stort set ikke i stand til at afspejle fleksibel energiefterspørgsel. I mit ph.d.-projekt udvikler jeg nye matematiske modeller både for driften og planlægningen af energisystemer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Klimakrisen er den største udfordring for vores generation, og luftforurening koster allerede nu millioner af mennesker livet hvert år. Intelligent planlægning og drift af energisystemer kan hjælpe os med at bruge naturressourcerne bedre. Jeg håber, at min forskning kan yde et lille bidrag i den grønne omstilling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg arbejder med matematiske modeller, der bliver brugt til at optimere både drift og planlægning i energisektoren, for eksempel fjernvarme- og el-systemer. En stor udfordring i operative modeller er modelleringen af usikkerhed i produktionen af grøn energi. Vind- og solenergi er flygtig, og det er svært at vide, hvornår man kan regne med den. Udnyttelsen af fleksibilitetspotentialer på forbrugersiden – eksempelvis ved opladning af elbiler – er af stor betydning for grønne energisystemer og skal modelleres realistisk, når vi analyserer energisystemer. Derfor forsøger jeg at forbedre repræsentationen af forbrugeradfærd i planlægningsmodellering. Der er også udfordringer – både i drift og planlægning – forbundet med, når man sammenkobler forskellige energisektorer: Hvis vi vil bruge så meget grøn energi som muligt, skal alle dele af energisystemet virke sammen på en intelligent måde. For eksempel skal brint produceres, når vi har meget strøm i systemet.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Stipendiet muliggør et forskningsophold på Stanford Universitet i USA. Der skal jeg arbejde på et studie af det ukrainske energisystem sammen med en af verdens bedste professorer i energisystemanalyse. Ukraine er også energipolitisk enormt sprængfarligt, og vi vil beregne, om der kan være synergipotentiale mellem den ukrainske genopbygning og EU's klimapolitik.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er vokset op i nærheden af Köln i Tyskland og bor på Nørrebro i København. Jeg kom til Danmark for at læse min kandidat på DTU i 2017. Siden da har jeg – til dels også gennem et studieophold i Mailand – mødt en masse mennesker fra hele verden, og jeg er meget taknemmelig for at have lært deres forskellige kulturer at kende. I min fritid prøver jeg at dyrke så meget sport som muligt og at blive bedre til skak.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Albert-Einstein-Gymnasium Sankt Augustin, Tyskland, og Københavns Kommune 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Modellering af fleksible energisystemer: Operation, planlægning og politisk rådgivning

Kontaktoplysninger

E-mail: amosc@dtu.dk

Forskningsinstitution

Sektion for Dynamiske Systemer, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2023