Gå til indhold

Charline Kaisa Reffeldt Kirchert

Ph.d.-studerende, cand.scient. i nanoscience

Fagområde

Eksperimentel materialefysik, faststoffysik

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Elektroniske egenskaber af fritstående oxid mikro-membraner 

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Charline Kirchert

Forståelse og udnyttelse af materialer har altid været essentielt for menneskets udvikling. Vi har været igennem stenalderen, jernalderen og er nu i silicium-alderen. Udviklingen fortsætter, og fremtiden byder på mange nye materialer. Oxider udgør en stor og vigtig klasse af materialer, som – modsat halvledere – har en enorm vifte af funktioner og egenskaber, eksempelvis som ion-ledning i batterier, brændselsceller, solceller, superledning og piezoelektricitet. Forståelsen af disse er stadig under udvikling både grundvidenskabeligt og i forhold til deres teknologiske potentiale. Mit projekt bygger på en nyopdaget metode, der gør det muligt at skabe ultra-rene oxidmembraner i nanoskala, som gør integration af ovennævnte egenskaber mulig i elektriske kredsløb. Mere specifikt fokuserer projektet på at forstå de elektriske egenskaber og påvirkning af mekanisk indflydelse på disse oxidmembraner ved at fabrikere komponenter og anvende forskellige karakteriseringsteknikker.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har altid været fascineret og draget af små, nuttede ting samt store uforklarlige spørgsmål og fænomener. Derfor blev det mest naturlige fag for mig eksperimentel faststoffysik og nanoscience, hvor jeg kan beskæftige mig med fabrikation af små komponenter og at undersøge og diskutere spændende kvantefænomener. I dette forskningsfelt er det også oftest sådan, at der med ét svar kommer 100 nye spændende spørgsmål, som vækker ny interesse og nysgerrighed. Det bidrager igen til ny viden i et endeløst loop, hvor nye teknologiske løsninger skabes og er med til at løse udfordringer, vi står overfor. Den udvikling er meget inspirerende.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det unikke ved denne dyrkningsmetode er, at membranerne uden videre behandling er fritstående og kan overføres til et hvilket som helst materiale for eksempel silicium. Det gør det muligt at udnytte fabrikationsteknikker fra halvleder-teknologien til at fabrikere silicium-komponenter med integrerede oxid-membraner. Da dette først for nylig er blevet muligt, findes der meget lidt litteratur om både fremstilling af komponenter og deres fysiske egenskaber. Det gør selve processen meget omfattende, da det både indebærer fremstilling af oxiderne, fabrikation, målemetoder og forståelse af deres egenskaber, der alle har nye elementer i sig. Det gør samtidig projektet spændende og vidensudbyttet stort. Uanset hvilke processer og karakteriseringsmetoder jeg anvender, vil det resultere i ny værdifuld viden. Forståelsen af oxidernes natur er vigtig for i fremtiden at kunne kombinere og udvikle nye teknologier, der er baseret på disse oxider.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Stipendiet gør det muligt at skabe et unikt dynamisk samarbejde med verdensførende forskningsgrupper: Dyrkningsspeciallister i Italien, så jeg kan lære metoden og bringe den til Danmark, oxid-komponent-fabrikationseksperter i Sverige og en specialiseret gruppe i Canada indenfor elektriske målemetoder ved milli-kelvin-temperaturer og høje magnetfelter. Derudover bliver et længere studieophold i Israel muligt, hvor jeg kan lære en unik måleteknik, der tillader rumlig afbildning af elektriske strømme i nanostrukturer. Internationalt samarbejde og længere ophold åbner mange døre for fremtidige jobmuligheder, især i forskningsverdenen.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er opvokset i en ikke-akademisk familie med stor interesse for naturvidenskaben i en lille havneby i Nordjylland. Selvom der i en lille by til tider ikke er højt til loftet, har jeg altid haft støtten hjemmefra, når jeg har valgt at gå mine egne veje. Skolegangen var ikke synderlig let for mig, og jeg har knoklet for at opnå mine mål. Jeg er en person, der elsker at udforske og udfordre mine grænser både personligt, fagligt, fysisk og mentalt. Jeg vil gerne se, hvor langt jeg kan nå. Mit største mål er at blive ESA-astronaut. Lige nu bor jeg med min dejlige kæreste Jonas og min kat Monki i en hyggelig lejlighed i Rødovre, i fritiden dyrker jeg pole-fitness og yoga.  

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Frederikshavns Gymnasium og Rødovre Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Two-dimensional Electron Gas in Free-standing Oxide Micro-membranes

Kontaktoplysninger

E-mail: ckich@dtu.dk 

Forskningsinstitution

Institute for Energy Conversion and Storage (DTU Energi), Danmarks Tekniske Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2023