Gå til indhold

Charlotte Cator

Ph.d.-studerende, cand.merc.fil.

Fagområde

Sociologi, politisk filosofi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Byen som sted for samfundsmæssig transformation

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Charlotte Cator

I mit projekt undersøger jeg, hvordan byen kan være et sted, hvor lokale former for social, økonomisk og politisk organisering kan bidrage til løsninger af de store udfordringer, vi står overfor. Udfordringer som klimaforandringer, voksende økonomisk og social ulighed og anti-demokratiske politiske bevægelser kræver en gentænkning af dynamikkerne i vores globale økonomiske og politiske system. Jeg betragter byer som vigtige knudepunkter i dette globale system såvel som steder, hvis mangfoldighed og pluralitet skaber muligheder for nye former for social, politisk og økonomisk organisering. Jeg er især interesseret i, hvordan den lokale stat og borgere kan arbejde sammen på nye måder for at involvere borgere i skabelse af deres fælles daglige liv på lokalt plan med globale tendenser og udfordringer taget i betragtning.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Mit projekt er et resultat af en langvarig interesse i, hvordan økonomien kan organiseres mere retfærdigt og bæredygtigt. Min baggrund i filosofi og økonomi betyder, at jeg er optaget af at forstå, hvordan ideer hænger sammen med de materielle betingelser, som giver form til vores liv, og hvordan nye ideer kan gøre en forskel. Der er øget bevidsthed omkring de store udfordringer, menneskeheden står overfor, og jeg synes, det er vigtigt, at vi håndterer dem ved at fremme demokratiske og inklusive principper. Det efterstræber mit projekt at bidrage til.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Et af de største spørgsmål i mit projekt er, hvordan lokale initiativer i byer kan have en større systemisk effekt. Derfor er det nødvendigt at forstå, hvordan forskellige progressive initiativer kan skabe forbindelser med hinanden på tværs af fysiske steder og samfundsniveauer. Samtidigt skal det analyseres, hvilke dynamikker i vores socialøkonomiske system, som har negative konsekvenser for progressive initiativer, og hvordan de kan ændres. Alt dette foregår i byen, som er et mangfoldigt sted, hvor ekstremt mange processer sker på samme tid og på forskellige niveauer – fra det lokale i nabokvarterer til den økonomiske handel på det globale plan. At forstå denne mangfoldighed er en stor udfordring, som skal tilgås fra forskellige forskningsdiscipliner. Derfor ser jeg meget frem til at lære mere om, hvordan det gøres indenfor byforskning, når jeg skal på studieophold i Chicago i foråret.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for at besøge University of Chicago i forårssemstret. Universitet har længe været førende indenfor bysociologi og er derfor et oplagt sted at få flere indsigter i, hvordan fænomener og processer i byer kan undersøges. På University of Chicago arbejder forskellige forskningsgrupper på temaer som byudvikling, byers positionering i det globale politiskøkonomiske system, bystyring og inddragelse af borgere, der alle er vigtige i forhold til mit projekt og de spørgsmål, jeg vil besvare. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er et nysgerrigt og socialt menneske, og selvom jeg har boet i Danmark i over fire år, lærer jeg stadig konstant nye ting om det danske sprog og samfund og støder på nye steder i København. Hvis ikke jeg bruger min fritid med venner, så kan du finde mig med en bog i hånden eller ude at løbe. Jeg bruger også gerne tid på at udvikle mine beskedne talenter som amatørkok og ved symaskinen og klaveret.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Zernike College Haren, Holland, og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The City as a Place for Social Transformation: Contesting Neoliberalism through Urban Politics

Kontaktoplysninger

E-mail: cc.mpp@cbs.dk

Forskningsinstitution

Department of Business Humanities and Law, Copenhagen Business School

Handlinger tilknyttet webside