Gå til indhold

Kristina Aleksandrovna Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.scient.pol.

Fagområde

Statskundskab – komparativ politik og politisk adfærd

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

En dans med djævlen: Hvordan relationen mellem regimet og medier i Rusland former medielandskabet og befolkningen

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Kristina Aleksandrovna Pedersen

Projektet undersøger den værktøjskasse, som autoritære regimer benytter for at forlænge regimets levetid – med Rusland som case. Jeg retter blikket mod relationen mellem regimet og medierne, samt hvordan regimets kontrol af medier former informationslandskabet og civilsamfundet. Mere specifikt undersøger jeg, hvilke strategiske redskaber regimet tager i brug for at manipulere medielandskabet. I den forbindelser ser jeg også på de følgevirkninger, det har for nyhedsindholdet, som medievirksomheder producerer, og hvilket virkelighedsbillede befolkningen får formidlet. Yderligere dykker projektet ned i, hvordan disse dynamikker påvirker befolkningens politiske holdninger såvel som politiske adfærd.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg er særligt fascineret af dualiteten i, at information både er en af de største trusler mod autokrater og samtidig er et af deres stærkeste våben til at bevare magten. Under min bachelor blev jeg nysgerrig på, hvordan autokratiske systemer opretholdes, og hvorfor autokrater kan sidde på magten så længe, som de gør. Forskningen inden for dette felt er både med til at afmystificere autokratier og belyser kompleksiteten i, hvordan disse regimer er skruet sammen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de store udfordringer ved mit projekt er, at det tager udgangspunkt i et stort datagrundlag – det omfatter blandt andet indhentning af omfattende nyhedsmateriale fra adskillige russiske nyhedsmedier over tid, information om de enkelte medievirksomheder, såvel som store mængder af data om befolkningens politiske adfærd online og offline. På den ene side giver det mulighed for – ved hjælp af kvantitative og data science-metoder – at belyse forskningsspørgsmålet fra et nyt og omfangsrigt perspektiv. På den anden side er det tidskrævende og kompliceret at indsamle den type empiri fra et autokratisk regime, som hele tiden lukker sig mere og mere om sig selv.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Stipendiet muliggør, at jeg kommer på et forskningsophold i USA, hvor jeg kan lære af de dygtigste forskere inden for mit felt. Det betyder, at jeg kan udveksle ideer, erfaringer og muligheder for dataindsamling med frontløberne inden for forskningen i autoritære regimer, informationskontrol og ikke mindst dynamikkerne i det russiske regime. 

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Rusland og kom til Danmark sammen med min mor som barn. Det er nok også herfra, interessen i mit forskningsfelt er udsprunget. Siden da har jeg boet i København. I min fritid prioriterer jeg at se min kæreste og mine venner, hvor det særligt er en bonus, hvis det kan gøres i kombination med lækker mad. Jeg tegner også og spiller skak, men til daglig kobler jeg af med lydbøger eller podcasts om alt fra nørdede fortællinger fra naturvidenskaben til popkultur.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Christianshavn Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Making a Deal with the Devil: How the Relationship between the Regime and News Media Affects News Content and Shapes Civil Society in an Autocracy.

Kontaktoplysninger

E-mail: kristinapedersen@ifs.ku.dk

Forskningsinstitution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2023