Gå til indhold

Laust Moesgaard

Ph.d.-studerende, cand.scient. i medicinalkemi

Fagområde

Computerkemi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Computerbaseret design af nye lægemidler til bekæmpelse af lægemiddelresistens i kræft

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Laust Moesgaard

I mit ph.d.-projekt beskæftiger jeg mig med at designe molekyler, der kan blokere funktionen af proteinet P-glykoprotein (P-gp). P-gp er cellens forsvarsværk mod giftige, udefrakommende stoffer. Det pumper så at sige indtrængende molekyler tilbage ud gennem cellens membraner, inden molekylerne kan nå deres mål i cellen. En række kræftformer har forhøjet niveau af P-gp, og proteinet beskytter derved kræftcellerne mod indtrængende lægemiddelstoffer. Proteinet er således indblandet i udvikling af resistens i nogle kræftformer. Det gør molekyler, som kan blokere funktionen af P-gp, særligt interessante. I mit projekt arbejder jeg derfor med at udvikle og anvende computerbaserede metoder til at screene milliarder af molekyler. Målet er at finde netop de molekyler, som vi i fremtiden vil kunne bruge til at behandle lægemiddelresistens inden for kræft.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har siden gymnasiet været fascineret af, hvordan små molekyler – som er usynlige for det blotte øje – på nærmest magisk vis kan designes til at kurere selv dødbringende sygdomme og forbedre livskvaliteten for rigtigt mange mennesker. Under min bacheloruddannelse fik jeg et dybere indblik i, hvilke især computerbaserede designstrategier og metoder man kan anvende til at skræddersy molekyler til at have præcis den virkning, som man ønsker. Det, syntes jeg, var enormt imponerende og spændende. I dag føler jeg mig meget privilegeret over selv at have muligheden for at specialdesigne molekyler, der potentielt vil kunne forbedre livet for mange mennesker i fremtiden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg arbejder med biblioteker med milliarder af molekyler, der ligner lægemiddelstoffer, og som let kan fremstilles. Disse biblioteker er nærmest eksploderet i størrelse over de seneste år, hvilket åbner et hav af muligheder og udfordringer. Med stigningen i antallet af molekyler, som nemt kan fremstilles, stiger sandsynligheden for, at et af disse vil have den ideelle form til eksempelvis at blokere for funktionen af P-gp. Modsat er udfordringen, at udviklingen har overhalet det antal molekyler, som systematisk kan testes med nutidens computere. I mit projekt arbejder jeg derfor med at udvikle og udforske metoder til effektivt at kunne navigere og udvælge molekylerne med størst potentiale for at kunne blokere for funktionen af P-gp. Metoderne er blandt andet baseret på maskinlæringsmodeller, som har til formål at lære computeren hurtigt at genkende og endda generere molekyler, som har de netop efterspurgte egenskaber.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet kommer blandt andet til at støtte mit ophold ved University of California, San Fransisco i foråret 2023. Her får jeg mulighed for at opholde mig hos en af verdens førende forskningsgrupper indenfor computerbaseret opdagelse af nye lægemiddelstoffer. Forskningsgruppen har i høj grad været med til at præge den retning, som feltet har bevæget sig i de seneste år. Opholdet giver mig derfor nogle enormt spændende muligheder for at opnå en dybere forståelse for, hvordan man i øjeblikket og i fremtiden mest effektivt kan accelerere opdagelsen af nye lægemiddelstoffer ved brug af computere.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Herning, men flyttede til Odense efter gymnasiet for at studere. Her bor jeg med min kæreste, som er en kæmpe støtte og sørger for at holde mig i godt humør, selv når forskningen driller. I min fritid elsker jeg at være aktiv og udfordre mig selv fysisk, hvilket er noget, jeg har taget med mig fra min folkeskole- og gymnasietid, hvor jeg dyrkede elitesvømning. Min tid som svømmer har fyldt meget af mit liv, og den har hjulpet mig til at blive bedre til at arbejde hårdt og langsigtet samt at turde tro på mig selv. Kompetencer, jeg har stor gavn af i min forskning.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Herningsholm Erhvervsskole (HTX) og Odense Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Understanding P-glycoprotein Inhibition From a Molecular Basis – Development of Rational Design Strategies for P-glycoprotein Inhibitors

Kontaktoplysninger

E-mail: moesgaard@sdu.dk

Forskningsinstitution

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2023