Gå til indhold

Mads Albertsen

Bakteriernes usynlige verden kommer frem i lyset, når Mads Albertsen kortlægger bakteriers DNA. Den viden kan bruges til bedre behandling af blodforgiftning og udvikling af biologiske løsninger, der kan reducere klimaaftryk i landbrug og fødevareproduktion.

Tekst: Susan Grønbech Kongpetsak. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

De fleste kender bakterier som nogle trælse typer, der kan gøre os syge.

Men Mads Albertsen ser helt anderledes på de millioner af usynlige mikroorganismer. Hans grundforskning i bakteriers DNA giver ham forståelse for bakteriers helt essentielle rolle i stort alle processer i vores kroppe og i verden omkring os.

Mads Albertsen er 38 år, civilingeniør og professor ved Aalborg Universitet. Han leder en verdensførende forskningsgruppe, der udvikler nye metoder til kortlægning af DNA gennem sekventering, altså bestemmelse af rækkefølgen af de byggesten, der udgør DNA-strengen. Denne viden om DNA's opbygning kan give vigtige informationer om egenskaber hos mennesker, bakterier og andre organismer.

Skaber fundament for store opdagelser

Allerede som ph.d.-studerende, da han var på udveksling på University of Queensland i Brisbane, Australien, fik Mads Albertsen ideen til en helt ny DNA-sekventeringsmetode, der kan adskille den enkelte bakterie i prøver med titusindvis af bakterier.

Det skabte et gennembrud i undersøgelserne af bakteriers DNA.

- Hidtil har vi slet ikke vidst nok om bakterierne ude i naturen, men blot forsket i laboratorie-bakterier. Det er lidt som at tro, man studerer en ulv, men faktisk undersøger en puddel. Med vores metoder skaber vi fundamentet for, at vi og mange andre forskere kan gøre meget store, nye opdagelser i naturen, forklarer Mads Albertsen.

Har gjort lynkarriere

Gennembruddet definerede et helt nyt forskningsfelt inden for DNA-sekventering af bakterier og blev samtidig begyndelsen på en decideret lynkarriere for Mads Albertsen.

- Jeg har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Feltet begyndte simpelthen samtidig med, at jeg begyndte min karriere, for på det tidspunkt blev det muligt at DNA-sekventere langt billigere og hurtigere end tidligere, siger han og uddyber:

- I vores forskningsgruppe udvikler vi nye metoder til at studere bakterier billigere og bedre. Vi bygger bro mellem laboratoriearbejde og data science. Den kombination har gjort os verdensførende i feltet.

Med sin gruppe og samarbejdspartnere har han skabt mange væsentlige videnskabelige resultater.

For eksempel har man været nødt til at revidere den mere end 100 år gamle forståelse af, at der altid skal to bakterier til at fjerne kvælstof, da Mads Albertsen og kollegaer fra Østrig og Holland opdagede en hidtil ukendt bakterie, som kan klare hele processen selv.

Hans forskning er citeret mere end 8.000 gange, publiceret i de mest prestigefyldte internationale tidsskrifter, og han har vundet en række priser for sin forskning.

Grundforskning, som kan bruges

Under COVID-19-pandemien var Mads Albertsens nyskabende metoder meget anvendelige. Sammen med kollegaer på Aalborg Universitet opbyggede han verdens største center for sekventering af genomet for SARS-CoV-2, det virus, der førte til pandemien. Centeret blev en central aktør, der leverede data til Danmarks overvågning af de forskellige virusvarianter.

Og nu udvikler forskningsgruppen metoder til at forbedre behandlingen af blodforgiftning gennem hurtigere og mere præcis diagnosticering.

Tidligere i forskerkarrieren var Mads Albertsen med til at grundlægge virksomheden DNASense, der rådgiver flere førende fødevare- og biotekvirksomheder om de nyeste sekventeringsteknologier.     

- Det har været rigtig sjovt at se ens ting blive brugt ude i virksomhederne. Og som forsker er det meget enklere og nemmere for mig, at tingene bliver adskilt, så jeg laver grundforskning til daglig, og de mere anvendte ting bliver skudt ud i virksomheden, når de er modne til det, forklarer Mads Albertsen.

Bakterierne kan hjælpe os

For tiden er han dybt optaget af at kortlægge samtlige bakterier i Danmark ud fra 10.000 prøver af marker, enge og skove i Microflora Danica-projektet, der har som mål at opbygge et atlas over alle mikroorganismer, der findes naturligt i Danmark. For nu kan teknologierne faktisk skaffe os et fuldstændigt overblik over bakteriernes verden og hjælpe os med at gribe det potentiale, som bakterierne ude i den danske natur har i den grønne omstilling.

Jeg vil virkelig gerne være den første, som har kortlagt alle bakterier i Danmark, fordi det er vigtigt, at vi får overblikket over byggeklodserne til fremtidens biobaserede økonomi, så vi kan vælge de rigtige løsninger i den grønne omstilling

Fritid betyder familietid for Mads Albertsen, der bor i Randers med sin kæreste og tre børn på 4, 8 og 10 år. Man skal både kunne nå at være professor og familiefar.

Derfor er balancen mellem arbejdslivet og fritiden også i fokus, når han leder yngre forskningstalenter; i hans forskningsgruppe er det afgørende, at man som topforsker både skal kunne være produktiv og have det godt samtidig.

Blå bog

Titel: Professor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet

Fagområde: Bioteknologi

Hjemstavn og bopæl: Randers, Randers

Kontaktoplysninger: ma@bio.aau.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024