Gå til indhold

Det Frie Forskningsråds begrundelse for indstilling af professor Hanne Christine Bertram

Professor Hanne Christine Bertram forsker i de molekylære aspekter af menneskets fordøjelse af fødevarer. Et forskningsområde der ved anvendelse af moderne, høj-kapacitets analysemetoder har fået betegnelsen Metabolomics.

Hanne Christine Bertram har formået at etablere sig som en af de førende forsker inden for dette område. Blandt andet er metabolismen af proteiner fra mælk og kød blevet karakteriseret. Ikke mindst nogle af disse proteiners evne til at beskytte mod udvikling af overvægt, kan fremhæves som forskningsresultater af almen betydning og interesse. Professor Bertram har også i sin forskning belyst problemstillinger af procesteknisk art i samarbejde med fødevareindustrien. Hun har i det hele taget stor erfaring i forskningssamarbejde mellem universitet og industri, en samarbejdsform hun også har prøvet at administrere fra den industrielle side. Professor Bertram har et stort internationalt netværk af samarbejdspartnere fra universiteter og industri. Hun har en omfattende videnskabelig produktion som er citeret flittigt af andre forskere. Professor Bertram har allerede haft en stor indflydelse ikke kun på sine studerende, men også på kolleger inden for den globale fødevareforskning.

Hanne Christine Bertram har formidlet sine forskningsresultater gennem 135 internationale peer reviewed publikationer, som er citeret over 2500 gange. I perioden 2003-2015 har hun fastholdt en videnskabelig produktion på gennemsnitligt 11 publikationer årligt.

Hanne Christine Bertram har en ph.d.-grad fra 2003 fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Hun har gennemgået en stærkt stigende forskningskarriere, som har ført til, at hun i januar 2016 blev udnævnt som professor ved Aarhus Universitet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2017