Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Forskningsformidling EliteForsk Prismodtagere Tidligere prismodtagere Prismodtagere 2017 Det Frie Forskningsråds begrundelse for indstilling af professor Michael Rask Madsen

Det Frie Forskningsråds begrundelse for indstilling af professor Michael Rask Madsen

Mikael Rask Madsen beskæftiger sig med international ret. Hans centrale forskningsfelt er studiet af de stadigt mere betydende internationale domstole.

Mikael Rask Madsens forskning er nybrydende og tværvidenskabelig, metodisk som indholdsmæssigt. Han har især studeret, hvordan juridiske, sociale og politiske processer påvirker de internationale domstoles gennemslagskraft. Han har blandt andet påvist, at juridisk autoritet er et variabelt fænomen, som afhænger af såvel domstolenes kontekst som deres egen adfærd. Med den samfundsmæssige betydning som internationale domstole har, rækker hans forskning langt videre end blot forskersamfundet; den har også betydelig politisk interesse. Michael Rask Madsen har yderligere bidraget til den juridiske videnskabsteoretiske debat.

Mikael Rask Madsen har en imponerende publikationsliste, som omfatter 10 bøger og antologier samt en stort antal artikler publiceret i førende internationale tidsskrifter. Hans forskning nyder betydelig international opmærksomhed. Han har modtaget en række prestigefyldte bevillinger og priser, herunder en Sapere Aude-Forskningsleder-bevilling fra Det Frie Forskningsråd, 2012, samme år som han også modtog en bevilling som leder af grundforskningscentret iCourts.

Mikael Rask Madsen har en mastergrad i retssociologi fra det spanske International Institute for the Sociology of Law (1997) og året efter blev han cand. jur. fra Københavns Universitet. Han fik i 2005 en doktorgrad fra École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Han har haft kortere og længerevarende forskningsophold ved en lang række stærke udenlandske universiteter. Siden 2010 har han været professor ved Københavns Universitet og han har siden 2012 ledet iCourts, som er et grundforskningscenter ved Københavns Universitet.

Senest opdateret 22. februar 2017