Gå til indhold

Aikaterini Spiliotopoulou

Erhvervs-ph.d.-studerende, M.Sc.Eng., født 1989

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Projektet handler om kontrol og optimering af ozonbehandling i recirkulerende akvakultur. Målet er at opnå en forståelse af ozons virkning og kate.jpgindløsning i vand samt muligheder for onlinestyring af ozonering af recirkulerende vandsystemer. Den nye og spændende tilgang i projektet er at undersøge potentialet for at anvende fluorescens som basis for en ny type sensor til at kontrollere ozondosering til vand. Det gøres ved at finde sammenhængen mellem vandets naturlige fluorescensintensiteter og nedbrydningen af opløst organisk stof med ozon. Jeg vil også undersøge kinetikken af ozons omsætning og bivirkningerne på vandets kemi. esuden vil jeg undersøge, hvilke parametre for vandkvaliteten der forbedres med ozonering samt udvikle en metode til at finde den optimale ozondosis for at sikre en god vandkvalitet i recirkulerende vand. Efter at have undersøgt alle disse processer individuelt, vil jeg gennemføre et flerdimensionalt demonstrationsforsøg, med kontrolleret ozonering, på et fuldskala-fiskeanlæg, ved at integrere teknologien i et eksisterende dambrug.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i vandbehandlingsteknologier. I 2011, mens jeg studerede miljøvidenskab i Grækenland, besøgte jeg DTU Miljø på et 3-måneders praktikophold, og her blev jeg introduceret til ozonbehandling. Resultatet af denne praktik var min første International Science Index-publikation, som var den udløsende faktor for, at jeg valgte mit ekspertiseområde. Under mit kandidatstudium og som forskningsassistent har jeg arbejdet med ozon til behandling af forskellige typer af vand (spildevand, vand i svømmehaller og recirkulerende akvakultursystemer), hvilket har resulteret i flere publikationer. OxyGuard International, som jeg arbejder for nu, er specialiseret i recirkulerende akvakultursystemer. Ozon i recirkulerende systemer er i de senere år blevet en populær vandbehandlingsteknologi. Deraf opstod ideen om at gennemføre ozon i recirkulerende akvakultursystemer – et koncept, der har både videnskabelige udfordringer, men også et stort kommercielt potentiale.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Akvakultur er et industriområde i kraftig vækst og med en betydelig dansk eksport af teknologi. Landbaserede recirkulerende akvakultursystemer (RAS) er blevet stadig mere vigtige, da de udnytter de tilgængelige vandressourcer bedre og giver en øget kontinuitet i produktionen. Selvom ozonering har været anvendt i årevis i akvakultur, mangler der viden om styring af doseringen og bivirkningerne af ozon. Således er kriterierne for at lave et rationelt designet system baseret på den ozonmængde, hver facilitet (dyrkede arter, livsfase og hydraulik) kræver, og et godt match med den daglige variation i ozon-efterspørgslen, væsentlige at få beskrevet.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Stipendiet vil blive anvendt til at forlænge et planlagt besøg ved University of Tasmania, hvor jeg skal følge et internationalt kursus om akvakulturteknologi, og giver mig desuden mulighed for at gennemføre en eksperimentel afprøvning af ozonbehandling i et ekstisterende dambrug hos det tasmanske firma, Tassal. Formålet med opholdet er at demonstrere det udviklede ozonindløsningsudstyr og den fluorescensbaserede sensor på et modeldambrug i samarbejde med University of Tasmania og Tassal. Ved at udføre eksperimentet i samarbejde med Aqua Culture Technology Institute. Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, vil jeg få adgang til nye metoder til at undersøge fiskene og vandkvaliteten. Ligesom det kan føre til frugtbare dialoger med specialister i fiskeopdræt og give mig en bedre forståelse af det samlede system. Dette vil være til gavn for både min videnskabelige og teknisk-faglige udvikling.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er fra Aegio i Grækenland og har en bachelorgrad i miljøvidenskab fra University of the Aegean, som jeg afsluttede med årgangens bedste karakter. I 2011 kom jeg til Danmarks Tekniske Universitet på et 3-måneders praktikophold, efterfulgt af at jeg tog en kandidatgrad som miljøingeniør på DTU. Jeg fik Veolias Trophées Performance-pris for det bedste internationale kandidatspeciale i 2013. Nu er jeg i gang med en erhvervs-ph.d. på DTU Miljø sammen med OxyGuard International A/S. Jeg er faldet godt til, og mine venner kalder mig ”Danified Greek”. Jeg elsker at rejse rundt i verden og er nysgerrig og interesseret i andre mennesker. I min fritid træner jeg kickboxing og mødes med venner.

Fagområde

Miljøteknologi, Vandbehandlingsprocesser

Forskningsinstitution

Denmark Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

Bopælskommune

Gladsaxe Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: 5012 0780, e-mail: aispil@env.dtu.dk