Gå til indhold

Martin Gregersen

Ph.d.-stipendiat, født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Ø-mærket litteratur. Natur, økologi og klima i dansk litteratur

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Som følge af de menneskeskabte klimaforandringer befinder vi os i en ny geologisk epoke, den antropocæne, der mere end nogensinde gør det martin_gregersen.jpgrelevant at undersøge og diskutere menneskets selvforståelse og forhold til det ikke-menneskelige – både i et nutidigt og et historisk perspektiv. I krydsfeltet mellem en række filosofisk-teoretiske tankeformationer (økokritik, nymaterialisme, posthumanisme) og dansk litteratur rejser projektet derfor to grundlæggende spørgsmål. Det drejer sig for det første om, hvilke natur- og menneskesyn, der gør sig gældende i og uden for litteraturen: Hvad mener vi f.eks., når vi siger ”natur”, og hvordan forstår vi mennesket og kulturen i relation hertil. For det andet er der fokus på, hvordan litteraturen skildrer sådanne højaktuelle økologiske og miljømæssige problemstillinger: Hvilke litterære genrer, strategier og greb er særligt fremtrædende, og hvilken rolle – politisk, socialt og kulturelt – kan litteraturen spille i forståelsen af den antropocæne epoke?

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Hvis man er optaget af både litteratur og politik, er det oplagt at spørge til, hvilken rolle litteratur kan spille i diskussionen af tidens store samfundsmæssige udfordringer, herunder klimakrisen. Denne interesse blev skærpet, da jeg sammen med min gode makker Tobias Skiveren – som også modtager Eliteforsk-rejsestipendiet i denne omgang – skrev vores fællesspeciale, der senere blev til bogen Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur (2016). Denne bog handler netop om, hvordan litteraturen i et samspil med økokritiske, posthumane og kropsmaterialistiske teoridannelser åbner for diskussioner af aktuelle klimamæssige, teknologi-etiske og kropskulturelle problemstillinger. Mit projekt kan ses som en videreudvikling af dette arbejde. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet opererer hovedsageligt inden for økokritikken, som er et vidtforgrenet forskningsfelt, der siden begyndelsen af 1990’erne har udvidet sit perspektiv fra et snævert fokus på naturorienteret litteratur (særlig romantisk naturpoesi) til et bredere analytisk blik, der har øje for, hvordan mange forskellige slags tekster kan læses med økokritiske briller. Denne udvikling bidrager ph.d.-projektet til, når det forsøger at gentænke og udvikle økokritikkens fundament i en større idé-, social- og litteraturhistorisk sammenhæng. Selvom meget er blevet gjort i den henseende, er der dog stadig store potentialer, når det kommer til at levere en sammenhængende litteraturvidenskabelig diskussion af de teoretiske, metodiske og analytiske problemstillinger og redskaber: Hvad betyder det for litteraturen og studiet af den, hvis vi læser i lyset af klimakrisen? 

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig mulighed for et forskningsophold på University of Texas, Arlington, hvor professor Stacy Alaimo holder til. Alaimo hører til blandt de bedste og mest anerkendte økokritiske og nymaterialistiske tænkere i verden, så at kunne diskutere min forskning med hende vil uden tvivl bidrage vægtigt til udviklingen af mit projekt.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Aalborg med min forlovede, Lærke, der er sygeplejerske og gravid med vores første barn. En af mine helt store interesser ved siden af litteraturen er cykelsport, særligt landevejscykling, hvor alt fra brostensklassikeren Flandern Rundt over det store epos Tour de France til knaldromanen Vuelta a España kan få flere uger til at forsvinde ud af kalenderen.

Fagområde

Litteraturvidenskab, nordisk litteratur

Forskningsinstitution

Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Globale Studier, Studienævnet for Dansk, Aalborg Universitet

Bopælskommune

Aalborg Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: 2670 6746, e-mail: mgregersen@cgs.aau.dk

Senest opdateret 07. januar 2022