Gå til indhold

Tobias Christiani

Ph.d.-studerende, født 1987

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Randomiserede algoritmer til approksimativ søgning i højdimensionelle rum

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Antag, at vi har en stor samling af forholdsvis komplekse objekter som f.eks. billeder, tekstdokumenter, eller lydfiler. Mit projekt handler om at finde Tobias Chrianti.JPGeffektive algoritmer, der hurtigt kan identificere de objekter i samlingen, som ligner hinanden. Problemet med at genkende og kategorisere ting efter graden af deres lighed er en fundamental opgave, som mennesker løser hele tiden. Når vi ser på en ting, som vi genkender, f.eks. et træ, kan vi meget hurtigt afgøre, at der rent faktisk er tale om et træ, og genkalde billeder af lignende træer, vi har set. Vi vil gerne finde algoritmer til effektiv indeksering af vores samling af objekter, således at en maskine, på samme måde som et menneske, hurtigt kan løse problemet uden at skulle overveje alt, hvad den nogensinde har set. Samtidig med at vi finder på hurtigere søgealgoritmer, forsøger vi også at vise resultater om, hvor effektivt det i det hele taget er muligt at søge. Målet er den hellige gral: en optimal søgealgoritme.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Teoretisk datalogi giver en unik mulighed for at finde simple og elegante løsninger på vigtige problemer. Matematikken er både det primære værktøj og sproget, som forskningen kommunikeres igennem, hvilket hjælper til at give forskere lige vilkår og samtidig giver klare mål for forskningen. En teoretisk idé til en algoritme kan ofte oversættes til praksis i løbet af få timer ved at implementere algoritmen i et programmeringssprog. Siden min studentereksamen har jeg ønsket at beskæftige mig inden for et fagområde med de ovenstående egenskaber, men det var først efter at have taget en bachelor i økonomi, at jeg gennem fag i algoritmer på min kandidatuddannelse i softwareudvikling på ITU fik øjnene op for teoretisk datalogi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Der eksisterer allerede meget litteratur omkring det approksimative søgeproblem, både i teori og praksis. Indtil videre har teorien hovedsageligt beskæftiget sig med algoritmer, der indekserer data uden at gøre effektiv brug af den eventuelle struktur, som måtte eksistere i datasættet. De seneste år har teoretiske gennembrud vist, at tids- og pladsforbruget kan reduceres ved at tilpasse søgealgoritmen til datasættet. Desværre er de teoretiske algoritmer i deres nuværende form ganske komplicerede at implementere, og de teoretiske tids- og pladsbesparelser manifesterer sig først for enormt store datasæt. I praksis har man derimod længe arbejdet med søgealgoritmer, som tilpasser sig til datasættet – dog uden at opnå teoretiske garantier for en forbedring af pladsforbrug og søgetid. Udfordringen i mit projekt er nu at finde simple data-afhængige søgealgoritmer, som virker både i teori og praksis.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? 

EliteForsk-rejsestipendiet betyder, at jeg kan tage på et forskningsophold på Harvard/MIT i Boston, hvor mange af verdens førende eksperter inden for mit område arbejder. Det giver mulighed for, at jeg kan bruge nogle af de kontakter, jeg allerede har opbygget gennem min deltagelse på konferencer, mit udlandsophold ved Stanford University og gennem min vejleder, til at få ny inspiration og samarbejde for at løse udfordringen om at finde bedre data-afhængige søgealgoritmer. 

Lidt om mennesket bag forskeren 

Jeg er vokset op på landet uden for en landsby, der hedder Jystrup på Midtsjælland. Begge mine forældre er folkeskolelærere. Jeg er nok et meget godt eksempel på, at man godt kan prøve at gå i mange forskellige retninger og alligevel klare sig godt inden for sit valgte felt, selvom man kommer sent i gang. Før jeg begyndte på min ph.d.-uddannelse i teoretisk datalogi, har jeg studeret (i kronologisk rækkefølge) teknisk design og web-integration på teknisk skole, studenterkursus med linjefag i samfundsfag og engelsk, jordbrugsøkonomi og økonomi på KU samt softwareudvikling på ITU.

Fagområde

Teoretisk datalogi

Forskningsinstitution

IT Universitetet i København, Department of Computer Science

Bopælskommune

Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

E-mail:  tobc@itu.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022