Gå til indhold

Tobias Skiveren

Ph.d.-stipendiat, født 1987

Populærvidenskabelig titel på dit projekt 

Kødets poesis: Affekt, materialitet og litterære kroppe

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Mit projekt spørger til, hvad der sker med vores litteraturvidenskabelige tilgange og metoder, når vi konfronteres med en strømning i nyere dansk Tobias Skiveren - TOB.jpglitteratur, hvor kroppen ikke først og fremmest iscenesættes som en diskursiv (identitets)konstruktion, der skal undergraves, men som kropumuligt kød, der stritter imod menneskets intentioner såvel som kulturens interventioner. Med dette spørgsmål lægger projektet sig i forlængelse af en stadigt mere udbredt tendens i litteraturvidenskaben, der med skikkelser som Eve Kosofsky Sedgwick og Rita Felski prøver at overskride de ”paranoide” eller ”kritiske” læsestrategier, som særligt feministisk litteraturkritik længe har været domineret af. Ved at kombinere nymaterialistiske og affektteoretiske perspektiver forsøger projektet at udvikle en alternativ læsning af kroppen, der opfatter litteraturen som et privilegeret sted for at komme i berøring med det følelsesliv, der knytter sig til tilværelsen under bestemte kropsmaterialiteters visuelle træk, egne rytmer og spontane påfund.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for litteraturen og særligt dansk samtidslitteratur har for så vidt været der længe. Men ideen til projektet spirede frem, da jeg sammen med min mangeårige studiemakker Martin Gregersen – som også har modtaget Eliteforsk-rejsestipendiet i denne runde – stødte på en række nyere filosofiske bevægelser, der under overskrifter som ”new materialism”, ”objekt-oriented ontology” og ”corporal feminism” leverede nye og spændende alternativer til den poststrukturalistiske konstruktivisme, der længe har domineret humaniora. Vores fællesspeciale – der senere blev til bogen Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk litteratur – var i den forbindelse en vigtig katalysator.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I mange år har de litteraturvidenskabelige studier af kroppen været præget af poststrukturalistiske teoridannelser, som har medført, at litteraturen er blevet udforsket som en diskurs, der ved at overlevere mere eller mindre diskriminerende ideer om kroppen kunne diagnosticeres som enten frigørende eller kritisabel. Iscenesættelserne i de aktuelle strømninger i dansk litteratur er dog mere i samklang med de nymaterialistiske kropsfilosofier, som fulgte efter de poststrukturalistiske teoretiseringer af kroppen, og en af de store udfordringer for ph.d.-projektet er derfor at udforske, hvordan disse nye filosofier kan overføres til studiet af litteratur. Hvad er litteraturen for en størrelse, hvis vi følger tankegangene fra den feministiske nymaterialisme? Hvad sker der, hvis vi går til teksterne med Elizabeth Grosz fremfor Judith Butler?

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mulighed for et længerevarende ophold som visiting scholar på Duke University, Durham NC, USA, der både huser en af den feministiske nymaterialismes største foregangskvinder, Elizabeth Grosz, og den norske litterat, Toril Moi, der længe har været en helt central figur i feministisk litteraturkritik. Begge har vist interesse for ph.d.-projektet og vil med sikkerhed være i stand til at levere nyttig sparring.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i dansk og anvendt filosofi ved Aalborg Universitet, men da jeg fik ph.d.-stipendiet på Aarhus Universitet, rykkede jeg forholdsvis hurtigt sydpå sammen med min kæreste, som heldigvis ikke var så svær at overtale til at tage med. Før studielivet for alvor tog fart, snuste jeg en overgang til elitebasketball i Aalborg Vikings, men for nuværende trives jeg med et hyggeligt oldboyshold i AGF.

Fagområde

Litteraturvidenskab, nordisk litteratur

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Nordisk sprog og litteratur

Bopælskommune 

Aarhus

Kontaktoplysninger

Telefon: 2972 9828, e-mail: tobiasskiveren@cc.au.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022