Anders Eller Thomsen

Ph.d.-studerende, BA

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Fundamentale vekselvirkninger som grundlag for ny fysik

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Ander Eller Thomsen

Mit projekt omhandler viderebygning af standardmodellen for partikelfysik med en ny sektor, hvis partikler bindes sammen af en ny vekselvirkning og danner sammensatte objekter. Standardmodellen er den model, der redegør for de kendte naturkræfter, og hvordan de påvirker de elementarpartikler, vi kender til. Der er dog en række uafklarede teoretiske og eksperimentelle spørgsmål og problemer ved denne model, bl.a. angående Higgs-partiklens egentlige natur. Man må derfor stille spørgsmål om, hvordan man kan imødekomme disse mangler. Mit projekt går ud på at undersøge muligheden for, at Higgs-partiklen er sammensat af flere nye partikler, der er bundet sammen af en endnu ukendt naturkraft. Det vil blandt andet forklare Higgs-partiklens specielle rolle, når den stilles på lige fod med andre af de partikler ved lavere energier, man kender til. Omhyggelig analyse skal afklare, i hvilket omfang denne model er forenelig med de resultater, man kender fra partikelacceleratorerne.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? 

Jeg har altid fundet det fascinerende, hvordan fysikken kan forklare de mest utrolige fænomener i den naturlige verden. Naturen har det med at reducere stort som småt til klare regler, som i sidste ende kan opsummeres med en kort liste af naturkræfter. Denne fascination har siden hen ledt mig til partikelfysikken, hvor jeg netop kan arbejde med at forstå universet via dets mindste byggesten. Det er også på dette helt fundamentale niveau, at den matematiske beskrivelse af fysikken er mest klar, hvilket tiltaler mig meget.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Partikelfysikken er i høj grad begrænset af, hvor gode partikelacceleratorer man kan konstruere, og dermed hvor høje energier man kan tilgå eksperimentelt. Nye partikler som dem, der indgår i mit projekt, kan derfor typisk ikke ses direkte (med den nuværende teknologi). Man kan i stedet for forsøge at bestemme de indirekte konsekvenser af deres tilstedeværelse. Vekselvirker en allerede kendt partikel stærkere eller svagere, end hvad der forventes ud fra standardmodellen, kan det f.eks. indikerer at nye partikler blander sig i vekselvirkningen. I arbejdet med at undersøge nye modeller er der utrolig mange af den slags resultater, der alle sammen skal kunne reproduceres i en succesfuld model. Det er derfor essentielt at beherske teorien så bredt som muligt for at kunne sikre sig, at alting er under kontrol. Forhåbningen er, at man i sidste ende kan drage på de erfaringer, der er gjort, for endelig at kunne opstille en realistisk model for den nye fysik.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

Med et EliteForsk-rejsestipendium får jeg mulighed for at opnå mere international erfaring i løbet af mit ph.d.-studium og mulighed for at komme ud og lære fra de bedste inden for mit felt. Helt konkret skal stipendiet bruges på et længerevarende studieophold ved Fermi National Accelerator Laboratory i Chicago. Her har man stor erfaring med nye fysiske modeller, og der vil være rig mulighed for at lære nye metoder og få nye perspektiver ind i min forskning.

Fagområde

Partikelfysik

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, CP3-Origins (Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology)

Gymnasium / bopælskommune

Risskov Gymnasium, Aarhus / Odense

Kontaktoplysninger

E-mail: aethomsen@cp3.sdu.dk

Senest opdateret 28. februar 2018