Jonas Ørts Vinstrup

Ph.d.-studerende, cand.scient.

Populærvidenskabelig titel på dit projektJonas Ørts Vinstrup

Forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler på danske hospitaler

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? 

Formålet med projektet er at kortlægge, hvilken rolle objektivt målt intensitet, varighed og frekvens af fysiske belastninger spiller for risikoen for forflytningsulykker og rygsmerter. Vi ved, at sygeplejersker udgør en meget udsat faggruppe med en række muskuloskeletale problemstillinger. Mange af disse er forårsaget af gentagne høje belastninger i forbindelse med patientforflytninger. Derfor er det vigtigt at kortlægge, hvilke faktorer der potentielt kan medvirke til en reduktion af både forflytningsulykker og muskuloskeletale smerter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for kroppens fysiologi. Interessen gjorde, at jeg efter teknisk gymnasium færdiggjorde en bachelor i idræt og efterfølgende en kandidat i humanfysiologi ved Københavns Universitet. Jeg skrev speciale i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor jeg senere blev ansat som videnskabelig assistent i forskningsgruppen Musculoskeletal Disorders. Her blomstrede interessen inden for netop dette forskningsfelt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet har stor betydning for sygeplejerskernes daglige arbejdsgang, da det afdækker potentialet for forebyggelse af forflytningsulykker og muskuloskeletale problemstillinger gennem brugen af forskellige tekniske hjælpemidler. Desuden vil projektet være af vigtig betydning for arbejdsmiljøet, da den forebyggende effekt af nye hjælpemidler, der udvikles efter projektets afslutning, vil kunne estimeres ud fra biomekaniske beregninger, som er omkostningseffektive. Endelig kan projektet give konkrete anbefalinger om, hvilken type hjælpemidler der bør satses på fremover for at forebygge forflytningsulykker og rygsmerter blandt sygeplejersker med daglige patientforflytninger.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mulighed for et længerevarende ophold på University of California Los Angeles ved Center for Occupational and Environmental Health. Universitetet er en af de førende forskningsinstitutioner i verden, hvilket vil give mig mulighed for at sparre med eksperter og tage brugbar viden med hjem. Herudover giver stipendiet mulighed for kortvarige besøg hos samarbejdspartnere samt deltagelse ved relevante konferencer.

Fagområde

Naturvidenskab

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi  og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Musculoskeletal Disorders

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 31 år, opvokset i Herning og bor i København. Foruden at arbejde med projektet bruger jeg min fritid på fysisk aktivitet, saunagus og hygge.

Gymnasium / bopælskommune

Herning Teknisk Gymnasium / Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

E-mail: jov@nrcwe.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018