Kristian Steensen Nielsen

Ph.d.-studerende, cand.merc.cam

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Betydningen af selvkontrol for miljøvenlige adfærdsændringer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Kristian Steensen Nielsen

Mit projekt undersøger betydningen af selvkontrol for succesfulde adfærdsændringer i kontekst af individer, der ønsker at mindske deres miljøpåvirkning. Jeg er særligt interesseret i de forskellige måder, hvorpå individer kan udøve selvkontrol samt effektiviteten af disse. Den grundlæggende funktion af selvkontrol er at regulere sin adfærd således, at den er i overensstemmelse med ens langsigtede mål og ikke drevet af kortsigtede impulser, der kan underminere fremskridtet mod opnåelsen af disse mål. Mine egne og tidligere studier har illustreret store forskelle i, hvor succesfulde og stabile selvkontrolsstrategier er i at sikre denne adfærdsregulering. Foruden min interesse for selvkontrol undersøger jeg i samarbejde med nationale og internationale forskere, hvilke typer adfærd der mest effektivt kan opnå en signifikant reducering af individers udledning af drivhusgasser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? 

Jeg har siden det sidste år af min bacheloruddannelse haft en stor interesse for miljørelaterede problemstillinger, og især hvordan individer kan reducere deres miljøpåvirkning gennem adfærdsændringer. Dette har siden været mit kernefokus i både bacheloropgave, kandidatopgave og nu i mit ph.d.-projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den ubetinget største udfordring er at identificere den mest meningsfulde adfærd at fokusere på fra både et miljøperspektiv og adfærdsmæssigt perspektiv. Identificeringen af disse centrale typer adfærd kræver en særdeles omfattende analyse af blandt andet miljøpåvirkning, adfærdsplasticitet og tidshorisont. Mange videnskabelige antagelser i disse udregninger er fremherskende, og det besværliggør vores evne til stålfast at kommunikere til forbrugere og politikere, hvilke typer adfærd de bør sætte ind over for. Derudover eksisterer store udfordringer med tilgængeligheden af kvalitetsdata, der kan facilitere dette arbejde.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

Modtagelsen af EliteForsk-rejsespendiet har stor betydning for mit videnskabelige arbejde. Det betyder blandt andet, at jeg nu kan finansiere et længevarende ophold på The University of Chicago Booth School of Business, hvor jeg skal samarbejde med en psykologiprofessor om forskning i selvkontrol. Derudover har jeg mulighed for at deltage i internationale konferencer, som jeg ellers ikke ville kunne finansiere.

Lidt om mennesket bag forskeren 

Jeg er født og opvokset i Aarhus, hvor jeg også tog min uddannelse. Mens jeg skrev kandidatspeciale, flyttede jeg til København, og i dag bor jeg på Vesterbro. Jeg tilbringer det meste af min tid sammen med min kæreste og venner. Jeg interesserer mig blandt andet for musik, sport og miljøaktivisme. Som følge af min interesse for naturoplevelser og min kærestes internationale arbejde i nødhjælpsorganisationer har jeg af flere omgange opholdt mig i Afrika, hvilket har medført nogle fantastiske oplevelser.

Fagområde

Miljøpsykologi, socialpsykologi, forbrugeradfærd

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication, Centre for Corporate Social Responsibility

Gymnasium / bopælskommune

Handelsgymnasium (hhx) i Viby Jylland / Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 2281 8278, e-mail: ksn.msc@cbs.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018