Liming Shi

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Analyse af talesignaler til brug for diagnosticering og behandling af Parkinsons sygdom

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Liming Shi

Parkinsons sygdom er en uhelbredelig, neurologisk lidelse, der rammer millioner af mennesker over hele verden. Forskning har vist, at det er muligt at opdage sygdommen meget tidligt og efterfølgende monitorere den ved hjælp af noninvasiv analyse af vokallyde. Men de eksisterende metoder virker dårligt under støjfulde forhold med dårlig lydkvalitet. Mit ph.d.-projekt handler derfor om at finde bedre metoder til at analysere talesignaler på og finde gode og (fysisk) meningsfulde måder at beskrive deres egenskaber. På den måde kan Parkinsons sygdom ikke blot diagnosticeres, men også studeres med metoderne. Mere specifikt forsker jeg i statistiske modeller af taleorganerne og metoder til at estimere parametrene ud fra signaler, der er blevet påvirket af f.eks. baggrundsstøj, rumklang og kodningsfejl.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min mor er praktiserende læge, og hun havde praksis i vores hjem, da jeg var barn. Hun talte meget om Parkinsons sygdom, og de lidelser sygdommen påførte folk og deres familier, hvilket gjorde et stort indtryk på mig. I mine studier blev jeg fascineret af signalbehandling, som kan bruges til at løse forskellige problemer. Da jeg hørte om forskningsprojektet inden for diagnosticering af Parkinsons sygdom ud fra talesignaler, så jeg det som en mulighed for at bruge signalbehandling til at hjælpe folk.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Tidligere forskning har fokuseret på at ekstrahere information fra vokallyde i signaler af høj kvalitet. Men for at gøre metoder til automatisk diagnosticering af Parkinsons sygdom praktisk anvendelige, f.eks. over telefonen, skal de også virke, når der er f.eks. baggrundsstøj eller rumklang. Talesignaler er komplicerede, da egenskaberne hele tiden ændrer sig. Dernæst er det vanskeligt at beskrive, hvad der sker med signalerne, når de påføres baggrundsstøj, rumklang, forvrængning eller kodningsstøj, nogle gange på samme tid. Jeg prøver at lave robuste metoder ved at modellere alle disse fænomener samt ved at modellere taleorganerne og deres virkemåde. Baseret på statistiske principper finder man så parametrene for disse modeller, og disse parametre kan så bruges til at diagnosticere sygdommen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet tillader mig at arbejde sammen med nye forskningsgrupper og eksperter i andre lande. Jeg planlægger at besøge førende forskningsgrupper inden for mit område ved University of Cambridge i England og Aalto University i Finland. Her vil jeg arbejde med nogle verdenskendte forskere inden for statistiske metoder og modeller af taleorganerne. Med kombinationen af disse håber jeg på at kunne skabe ny viden og nye metoder. Derudover vil stipendiet gøre det muligt for mig at deltage i de største og vigtigste videnskabelige konferencer og workshops inden for området, hvilket er vigtigt for at sprede kendskabet til mine resultater.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg blev født i Henan i Kina, hvor jeg voksede op med mine forældre. I 2016 flyttede jeg til Aalborg for at blive ph.d.-studerende ved Audio Analysis Lab. Jeg kan lide at se actionfilm og at gå i biografen med venner og familie. Jeg er også meget glad for at rejse. Det er altid spændende at tale med de lokale og prøve den lokale mad. I min fritid kan jeg også lide at gå på vandretur og at spille badminton.

Fagområde

Medieteknologi

Forskningsinstitution

Audio Analysis Lab, CREATE, Aalborg University

Gymnasium / bopælskommune

Linying First High School, Linying, Henan, China / Aalborg

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 9387 5888, e-mail: ls@create.aau.dk

Senest opdateret 28. februar 2018