Marie Leth Meilvang

Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Klimatilpasning i byer og professionelt arbejde: bæredygtige regnvands-infrastrukturer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Marie Leth Meilvang

Mit projekt handler om, hvordan byer tilpasser sig de ændrede vejr- og klimaforhold, der bliver en konsekvens af klimaforandringerne i fremtiden. Mere specifikt undersøger jeg, hvordan professionelle grupper og eksperter arbejder med – og samarbejder om – at håndtere regnvand og planlægge fremtidige grønne infrastrukturer. Jeg kigger på, hvordan den nye urbane risiko for større og kraftigere regnskyl åbner mulighederne for nye professionelle organiseringer og roller. Gennem etnografisk feltarbejde undersøger jeg i projektet de muligheder og barrierer, som professionelle grupper og kommuner møder i skabelsen af nye løsninger, i relation til FN’s arbejde med bæredygtige byer samt nye markeder for grøn innovation. Således beskæftiger jeg mig med grundlæggende sociologiske spørgsmål angående professioner og eksperters rolle i samfundsudviklingen.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg begyndte på universitetet, studerede jeg først litteraturvidenskab. Her læste jeg en klassisk sociologisk tekst af Georg Simmel om byer, som jeg blev meget grebet af. Siden skiftede jeg studieretning til netop sociologi, og interessen for det bysociologiske perspektiv har holdt ved gennem hele min uddannelse. Jeg har også løbende været optaget af videnssociologiske spørgsmål og sociologiske science and technology-studier, og projektet forener min interesse for de to retninger af sociologien.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

I mit projekt arbejder jeg med at forstå, hvordan grønne infrastrukturer skabes af professionelle og eksperter i et felt, der på samme tid er lokalt, nationalt og transnationalt. Det er både en udfordring i forhold til, hvordan det professionelle skal tænkes og forstås, når det ikke er bundet til nationalstaten, men også en særlig metodisk udfordring at undersøge de forbindelser, der går på tværs af det lokale, nationale og transnationale.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

Stipendiet er for mig det skub, der skal til, for at jeg rent faktisk kommer af sted til de forskningsmiljøer, som jeg gerne vil besøge. Jeg har tre børn, en mand, en bil og et hus, så det er en stor logistisk og økonomisk udfordring at rejse på længere forskningsophold. Stipendiet gør det lettere for mig og min familie at planlægge og få råd til de forskellige ophold. Jeg skal på flere kortere ophold ved Universitetet i Oslo og École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris samt på et længere ophold ved The University of Chicago.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Sydfyn med min mand og mine tre børn (på fire år, to år og fire måneder) i et gammelt hus med en stor have. Når jeg ikke arbejder, smører madpakker eller rydder op, planter jeg stauder og maler vinduer. Jeg er med i tre bestyrelser i vores landsby, hvilket jeg for tiden har meget tid til, da jeg er på barsel med min yngste søn.

Fagområde

Sociologi

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Sociologisk Institut

Gymnasium / bopælskommune

Herning Gymnasium / Langeland

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 3533 6122, e-mail: mlm@soc.ku.dk Forskningsinstitution

Senest opdateret 28. februar 2018