Michael Bossetta

Ph.d.-studerende MSc, M.A.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Sociale medier og politisk deltagelse online: Demokrati i den digitale tidsalder.

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Michael Bossetta

På trods af den voldsomme vækst inden for sociale medier ved vi stadig meget lidt om, hvordan disse platforme påvirker politik. I mit ph.d-projekt undersøger jeg, hvordan politikere og vælgere bruger sociale medier aktivt i valgkampagner i EU og USA. Projektet omfatter analyser af Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat, og jeg er især interesseret i, hvordan den digitale arkitektur, dvs. designet og udformningen af disse platforme, påvirker, hvordan de bliver brugt politisk og demokratisk. Mine studier omfatter på nuværende tidspunkt bl.a. en undersøgelse af:

  • hvordan vælgere i Danmark og Sverige reagerede på EU-skeptikernes succes i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i 2014
  • hvordan vælgere benyttede Twitter som mobiliseringsplatform ved det britiske parlamentsvalg i 2015
  • en analyse af den demokratiske proces i Facebook-kommentarer under Brexit
  • hvordan amerikanske politikere benyttede Facebook, Instagram og Snapchat aktivt i deres kampagneaktiviteter ved den seneste valgkampagne i 2016

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som aktiv bruger af disse medier siden 2005 har jeg været vidne til, hvordan platformene har udviklet sig og er vokset i popularitet og kompleksitet. Sociale medier er i højere grad blevet til arenaer for nyheder, politisk debat og som noget nyt nu også politisk microtargeting. Alt dette sker, samtidig med at vi oplever voldsomme skred i det politiske landskab i hele den vestlige verden. Populismen har nået nye højder, der er en stigende polarisering i vores samfund, Storbritannien har valgt et EU-exit, og USA har valgt Donald Trump som præsident. Min interesse opstod i kølvandet på disse samfundsændrende tendenser, og jeg blev især interesseret i, om der var en sammenhæng mellem vores øgede forbrug af sociale medier og det vekslende politiske landskab.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Lige så underholdende og intuitive sociale medier er for den enkelte bruger, lige så komplekse er de, når det drejer sig om forskning og analyse. Sociale medier er et nyt fænomen, der kræver nytænkning og udfordrer mange af de veletablerede teorier, vi kender og benytter. En af udfordringerne er, at det kræver kendskab til programmering og tekniske kompetencer for at kunne behandle de enorme mængder data med millioner –  endda milliarder – af datapunkter. Eftersom vi står på metodisk ukendt grund, er det et stort arbejde at designe og udtænke nye tilgange, der kan hjælpe os på vej. Den måske nok største og mest frustrerende udfordring ligger i, at disse platforme er stærkt restriktive i forhold til at dele data med forskere. Vi arbejder derfor typisk ud fra et ganske snævert udsnit af den samlede empiri. Disse udfordringer tvinger os til at udtænke kreative løsninger, og det er en givende og sjov proces for mig.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig flere og bedre ressourcer til at adressere de ovennævnte udfordringer og problematikker, og det forbedrer dermed kvaliteten af mine studier. Ved at deltage i kurser ved New York University, som er en af de førende institutioner inden for politik og datalogi, får jeg mulighed for at udvide og forbedre mine kompetencer inden for programmering. Jeg vil ligeledes blive en del af et forskningsmiljø, der flytter grænserne og er førende inden for forskning i sociale medier. Stipendiet giver mig derudover mulighed for at kunne deltage i konferencer, hvilket er afgørende inden for et felt, der udvikler sig i et højere tempo, end den etablerede forskning kan følge med i.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt fra New Orleans, USA. Første gang jeg kom til Danmark, var det for at studere Søren Kierkegaards værker som et led i mit bachelorstudium i filosofi. Jeg kom sidenhen tilbage til Danmark og arbejdede på forskellige cocktailbarer, før jeg påbegyndte mit ph.d.-studium. I øjeblikket, når jeg ikke er travlt beskæftiget med mine studier, vil du ofte kunne finde mig på en af Københavns mange undergrundsklubber med flippermaskiner.

Fagområde

Statskundskab

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, Center for Europæisk Politik

Gymnasium / bopælskommune

Jesuit High School, New Orleans, USA / Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 5035 6317, e-mail: mjb@ifs.ku.dk

 

Senest opdateret 28. februar 2018