Nannan Zhao

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Innovative elektrokemiske processer til spildevandsrensning og energiproduktion

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Nannan Zhao

I projektet udvikles en ny innovativ teknologi, hvor strømførende biofilmgranulat anvendes til spildevandsrensning. En teknologi, der ikke tidligere er undersøgt. Sammenholdt med konventionelle biologiske metoder til spildevandsrensning kan teknologien give nye driftsmuligheder og reducere drifts- og anlægsomkostningerne med over 30 %. I projektet afklares den tekniske gennemførlighed og teknologiens underliggende mekanismer, herunder elektron- og masseoverførselsveje samt mikrobiel sammensætning af spildevandsslammets biofilmgranulater. De primære analysemetoder omfatter konfokal laserskanningsmikroskopi (et 3D-billede af granulatets struktur), 16S rRNA (den mikrobielle sammensætning på granulatet) og fluorescence in situ-hybridisering (detektion af den aktive mikroorganisme).

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede som bachelorstuderende var jeg var meget interesseret i elektrokemi i en miljømæssig sammenhæng. Min daværende underviser gav mig nogle relevante atikler, som inspirerede mig meget på det tidspunkt. Da jeg fik chancen for at starte mit kandidatstudium på Kinas bedste universitet (Peking Universitet), valgte jeg en vejleder med forskningsområdet bio-elektrokemi, hvor mikroorganismer og elektrokemiske processer kombineres for at løse miljøproblemer, f.eks. spildevandsforurening. Jeg opnåede en god videnskabelig basis inden for området, hvilket motiverede mig til at søge til Danmarks Tekniske Universitet for at komme dybere ned i emnet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Først og fremmest skal den nye teknologis underliggende mekanismer afklares, herunder elektron- og masseoverførselsveje samt mikrobiel sammensætning af spildevandsslammets biofilmgranulater. Derudover skal konfigurationen og stabiliteten af reaktoren i forbindelse med opskalering og implementering i fuld skala afklares. Den nye teknologi vil kunne reducere drifts- og anlægsomkostninger for spildevandsrensning. Kendskab til de underliggende mekanismer vil gøre det muligt at udvide anvendelse til andre applikationer. F.eks. kunne mikroorganismerne producere værdifulde kemikalier fra CO2, hvilket vil imødekomme det danske mål om at reducere CO2-udledningen.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet vil blive brugt til at udvide et planlagt besøg hos forskningsgruppen på Center for Mikrobiel Økologi og Teknologi på Gent Universitet. Formålet med opholdet er specifikt at opnå en unik viden om den mikrobielle sammensætning og afklaring af elektron- og masseoverførselsveje, hvor der under opholdet kan trækkes på forskningsgruppens ekspertise og faciliteter.

Lidt om mennesket bag forskeren 

I min fritid læser jeg gerne bøger, især historiske værker, hvor man kan tage ved lære af historien. Jeg sætter pris på musikinstrumenter som klaver og guitar. Jeg går gerne til fodboldkamp og er FC Barcelona-fan. I min ferie holder jeg af at rejse og opleve andre kulturer og derigennem udvide min verdensopfattelse.

Fagområde

Mikrobiel elektrokemi

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi

Gymnasium / bopælskommune

Jiyuan High School, Henan Provinsen, Kina / Lyngby-Taarbæk

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 4525 1600, e-mail: zhao@env.dtu.dk

Senest opdateret 28. februar 2018