Gå til indhold

Simon Vilms Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.polyt.

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Studie af enzymers depolymerisering af sukkerkæder i lignin-holdigt biomasse med avanceret optisk mikroskopi

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Simon Vilms Pedersen

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg udvalgte enzymers evne til at nedbryde sukkerpolymererne i lignin-holdigt biomasse til deres enkelte bestanddele. Denne proces, hydrolysering, er et vigtigt trin i eksempelvis produktion af bioethanol og har indflydelse på den overordnede økonomiske rentabilitet af produktionen. Nærmere bestemt forsøger jeg at belyse depolymeriserings-mekanismerne af et udvidet enzym-konsortium på lignocellulosisk biomasse. I projektet arbejder jeg således med metodeudvikling af, hvordan man bl.a. kan anvende nylige gennembrud inden for optisk og mekanisk mikroskopi til at karakterisere lignocellulosisk biomasse, inklusive kemisk sammensætning og overfladetopografi. Hertil kommer den efterfølgende analyse af sammenhængen mellem forekomsten af enzymernes produktive bindinger og substratets fysiske og kemiske karakteristika, herunder netop overfladetopografi og sammensætning af biopolymerer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Tal, programmering og logik har jeg altid haft en stor forkærlighed for. Derfor var der mange, der troede, jeg skulle være softwareingeniør. Men i gymnasiet blev vi undervist af en inspirerende kemilærer (med en ph.d. i kemi), og siden var jeg stålsat på at læse til kemiingeniør. Gennem studiet og min tid på universitetet har jeg været til talrige foredrag og oplæg med mange forskellige forskere. Ved at lytte til dem om deres arbejde, forskning og resultater fandt jeg frem til, hvad jeg selv var passioneret omkring. Ved anvendelsen af biofotoniske teknikker til at observere enzymatiske processer åbner der sig en helt ny verden for mig. En verden, man ikke kan se med det blotte øje.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de største forskningsmæssige udfordringer ved projektet er netop, hvordan man kan anvende nogle af de nylige frembrud inden for optisk mikroskopi til at mikroskopere lignocellulosisk biomasse. Traditionelt set har man i studier af depolymeriserings-mekanismerne anvendt rent substrat, eksempelvis ren cellulose. Derimod består ligninholdigt biomasse af flere forskellige biopolymerer, og udfordringen bliver at kunne skelne mellem disse kemiske bestanddele, imens substratet og enzymerne mikroskoperes. Helt grundlæggende skal forskningsresultaterne bidrage til en væsentlig forbedring af den forståelse, vi i dag har af enzymatiske depolymeriserings-mekanismer på lignocellulosisk biomasse. Denne viden kan potentielt anvendes til at udvikle nye, mere effektive enzym-sammensætninger, der eksempelvis kan bidrage til forbedret økonomisk rentabilitet i produktionen af diverse biobrændsler, herunder bioethanol.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet giver mig en enestående mulighed for et ophold på University of California, Davis. Jeg skal indgå i en helt unik forskningsgruppe, der har mange års erfaring inden for forskning i enzymatisk depolymerisering af cellulose. Her skal jeg lære nogle af deres metoder, som jeg kan implementere i vores eget laboratorium. I min tid som ph.d.-studerende har jeg også holdt oplæg på en del internationale konferencer. Rejsestipendiet vil sikre, at jeg kan fortsætte med at komme ud at netværke samt dele og tilegne mig ny viden. Jeg håber også, at stipendiet vil bidrage til øget opmærksomhed på mit forskningsfelt og måske endda inspirere andre unge til at følge en lignende vej.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Greve på Sjælland, hvor min mor lavede løn for kommunen, og min far arbejdede i Kødbyen. Da jeg var 10 år, flyttede vi til Polen, efter at min far havde etableret eget firma dernede. Jeg gik på international skole i Poznan og afsluttede International Baccalaureate Diploma Programme i 2010. Herefter vendte jeg hjem til Danmark, denne gang Odense, for at læse til civilingeniør i kemi på Syddansk Universitet. Jeg var også heldig at få et studiejob, så jeg kunne tjene lidt ekstra til dagen og vejen. Jeg elsker klassisk musik, min familie og venner og alle mine dejlige kolleger.

Fagområde

Proteinkemi, biofotonik

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, Biotechnology and Environmental Technology az

Gymnasium / bopælskommune

International School of Poznan, Polen / Odense

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 6550 9131, e-mail: svip@kbm.sdu.dk

Senest opdateret 28. februar 2018