Gå til indhold

Søren Bertelsen Scott

Ph.d.-studerende, MSc

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Udvidet forståelse for de reaktioner, som kan danne brændstoffer og kemikalier ved brug af bæredygtige ressourcer

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Søren Bertelsen Scott

Elektrokemiske processer bliver mere og mere vigtige under den bæredygtige omstilling, fordi elektrokemi har mulighed for at oplagre bæredygtig energi samt danne kemikalier og brændstoffer kun ved brug af vand, kuldioxid og elektricitet fra f.eks. vindmøller. Bedre forståelse for, hvordan elektrokemiske reaktioner forgår, vil gøre det muligt at udvikle elektrokatalysatorer, som kan gøre elektrokemiske processer mere kosteffektive. Under mit ph.d.-projekt bruger jeg advancerede in-situ-måleteknikker, såsom massespektrometri og røntgendiffraktion samt modellering til at forstå, hvordan atomer bevæger sig og reagerer på overfladen af lovende elektrokatalysatorer under vigtige elektrokemiske reaktioner. Den elektrokemiske reaktion, som omdanner kuldioxid til brændstoffer og kemikalier, er i fokus, men jeg undersøger også andre reaktioner, herunder den balancerende elektrokemiske reaktion, der omdanner vand til ilt. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid ønsket at være med til at gøre en forskel i forbindelse med bæredygtighed og klimaforandring. Planternes evne til at bygge sig selv op fra sollys, vand og kuldioxid – det samme lille molekyle, som driver klimaforandring – er enormt inspirerende. Under min bacheloruddannelse i kemi på Københavns Universitet hørte jeg om et center, som arbejdede på det ambitiøse mål at udvikle kunstig fotosyntese. Under et fantastisk praktikophold hos dette center på Berkeley National Laboratory i Californien stiftede jeg kendskab med professor Ib Chorkendorffs gruppe på Danmarks Tekniske Universitet, som forsker i kunstig fotosyntese samt katalyse og elektrokatalyse som løsninger på menneskehedens energi- og klimaudfordringer. Siden har jeg læst og forsket på Danmarks Tekniske Universitet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Elektrokemi er et udfordrende felt, hvor kredsløbsteori, opløsningskemi og overfladefysik spiller sammen. I elektrokemiske forsøg får man kun elektrisk strøm og spænding som output, og det er ikke altid muligt at fortolke sig til, hvad der forgår på elektroden. At tilføje en in-situ-måleteknik, såsom massespektrometri, giver ofte essentiel information, f.eks om hvorvidt den målte strøm går til den ønskede katalytiske proces eller til en anden. Men det skaber også yderligere udfordringer i forbindelse med vakuumteknologi og transport af de molekyler, der skal måles. Disse udfordringer skal angribes teknologisk med bedre design af interfasen mellem måleteknikkerne, men også med bedre eksperimentelle metoder og bedre analyse og fortolking af det samlede dataset ved hjælp af modeller. Jeg har været med til at skubbe elektrokemi-massespektrometri-feltet frem på begge fronter, og nu er vi klar til at måle på mange lovende elektrokatalysatorer.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? – Og hvad skal det bruges til? 

EliteForsk-rejsestipendiet vil gøre det muligt for mig at anvende og videreudvikle vores elektrokemi-massespektrometris teknologi og metoder hos en gruppe, der er verdensførende i innovativ syntese af elektrokatalysatorer for de reaktioner, som er vigtigst for en bæredygtig omstilling. Professor Wen Zhenhai på Chinese Acadamy of Sciences i Fujian er verdensførende inden for nye energiteknologier. Under et ophold hos professoren vil jeg lære om elektrokatalyse fra en ny vinkel, dele og videreudvikle vores måleteknikker samt opbygge et nyt samarbejde mellem danske og kinesiske forskningsinstitutter.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er dansk-amerikaner og er opvokset mest i USA, hvor min forældre stadig bor. På gymnasiet i USA lærte jeg kinesisk som andetsprog. Da jeg blev student, tog jeg til Changsha, Hunan, i det sydlig Kina for at undervise folkeskoleelever i engelsk. Jeg fortsatte med kinesisk som sidefag under min bacheloruddannelse og tog et udvekslingsophold i Beijing, hvor jeg læste kemiske fag på kinesisk. Jeg ser frem til endnu et spændende og udbytterigt ophold i Kina i forskningssammenhæng. I min fritid spiller jeg jazzklaver.

Fagområde

Elektrokemi

Forskningsinstitution

Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet  

Gymnasium / bopælskommune

Bethesda – Chevy Chase High School i Maryland, USA

Kontaktoplysninger

E-mail: scott@fysik.dtu.dk, tlf.: (+45)5267117

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. februar 2018