Gå til indhold

Isabella Nymann Westensee

Ph.d.-studerende, cand.scient.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Semisyntetisk væv til at støtte leverfunktion under levercirrose og leversvigt

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Isabella Nymann Westensee (billede)

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i at integrere syntetisk biologi med den naturlige, biologiske verden i håbet om at finde nye metoder til at behandle skrumpelever og leversvigt. Ideen er at bruge syntetisk væv og celler, der kan overtage opgaver for de specialiserede celler, der findes i leveren, når de ikke længere selv er i stand til at udføre deres specialiserede opgaver. Derved kan syntetiske systemer bruges til at identificere hvilke manglende funktioner, der er essentielle for at reetablere et funktionelt levervæv og kan fungere som støtte for levercellerne under skrumpelever og leversvigt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Celler og væv har altid været et fascinerende maskineri for mig, og når de ikke længere virker optimalt, fører det til en lang række af udfordringer. Brugen af syntetiske celler og væv, der er baseret på at genskabe simple versioner af cellulære funktioner – som for eksempel stofskifte og at generere energi – ved at bruge forskellige typer af biomolekyler, er en interessant metode til at skabe nye terapeutiske metoder. Det tager udgangspunkt i at observere og drage inspiration fra cellebiologiens verden og tænke det ind i en ny kontekst, hvor man ofte skal være kreativ. Med udgangspunkt i at karakterisere nogle grundlæggende designprincipper for syntetisk lever-væv vil de syntetiske systemer derudover kunne modificeres og udvikles, både med henblik på leversvigt og en lang række andre sygdomme i fremtiden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Sygdomme udviser en høj grad af kompleksitet, og der opstår mange spørgsmål, når et syntetisk system, der har en terapeutisk effekt, skal udvikles; Hvad er årsagen til sygdommen? Hvilke elementer er de mest essentielle at adressere for at forbedre sygdomstilstanden? Og foregår de primært på et cellulært niveau eller som et sammenspil mellem celler i vævet? Hvordan inkorporerer vi derefter de relevante funktioner i et syntetisk system, som både skal være stabilt og biokompatibelt? Og hvordan tester vi bedst deres funktion og effektivitet? Men den første udfordring er, hvordan cellulær funktion kan efterlignes ved at samle syntetiske systemer fra bunden. Derudover skal dette sættes i perspektiv til kliniske, relevante spørgsmål, og der kræves derfor et tæt sammenspil mellem materialevidenskab og cellebiologi samt grundforskning og klinisk relevant forskning.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Mit rejsestipendium skal bruges til at rejse til University College London, hvor jeg skal samarbejde med professor Raj Mookerjee, der med sin forskningsgruppe arbejder med translationel hepatologi. Opholdet kommer derved til at give en masse ny erfaring inden for cellebiologi. Den erfaring bliver essentiel for, at de syntetiske systemer udvikler sig fra at være konceptuelle modeller til at være klinisk relevante, og derved kan forskningen understøtte fremtidige translationelle indsatser.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Til daglig bruger jeg det meste af min tid i laboratoriet, men ud over det har jeg altid elsket at tegne og male, og jeg bruger stadig meget af min fritid på dette og andre kreative ting, jeg kan finde på. Derudover elsker jeg at være i naturen, specielt havet og bjerge. Naturligvis er bjerge ikke så lette at finde her i Danmark. Men min kæreste, som jeg bor med i Aarhus, kommer fra Norditalien, hvor der er masser af bjerge, så det nyder jeg heldigvis godt af et par gange om året.

Gymnasium og bopælskommune

Aarhus Statsgymnasium og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Hydrogel-baseret semisyntetisk væv til at støtte leverfunktion

Kontaktoplysninger

Telefon: 3025 2358, e-mail: inw@inano.au.dk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024