Gå til indhold

Indstilling af Per Borghammer

Per Borghammer er læge og specialist i klinisk nuklearmedicin, dvs. brugen af sporstoffer til at vurdere funktionen af et organ eller væv fra kroppen. Han forsker i hjernesygdomme med fokus på Parkinsons sygdom, som der ikke findes nogen helbredende medicinsk behandling for i dag.

Et omdrejningspunkt for hans forskning er studier af forskellige typer af Parkinsons sygdom i de tidlige sygdomsstadier, hvor han kombinerer nuklearmedicinske metoder med eksempelvis histologiske studier, dvs. studier af celle og væv ved brugen af et mikroskop. Det kan give afgørende viden om hvilke sygdomsmekanismer, der ligger til grund for de forskellige typer. Det langsigtede mål med hans forskning er at opnå ny viden til fremtidens personlige, medicinske behandling af patienter med Parkinsons sygdom.

Internationalt er Per Borghammers forskning anerkendt som banebrydende og toneangivende i Parkinsons-feltet. Han er kendt for at have et unikt talent for at identificere de væsentligste forskningsspørgsmål og opbygge en stærk multidisciplinær platform til at besvare spørgsmålene. Per Borghammer udviklede eksempelvis den første scanningsmetode til at kunne måle skader på molekylært niveau i tarmens nervesystem på mennesker. Det modtog han den europæiske forskningspris Marie Curie Award i 2014 for. Han har udført nogle af de mest avancerede scanningsstudier på verdensplan indenfor Parkinsons sygdom. Hans forskning har vist, at forandringer i tarmens nervesystem kan opdages meget tidligere, end sygdommen giver anledning til ud fra symptomer fra centralnervesystemet. Endvidere har han beskrevet, at kirurgisk overskæring af den primære nerve, der forbinder hjerne og tarm, nedsætter risikoen for Parkinsons sygdom med 50 procent. Disse og andre fund har ført til den hypotese, at samspillet mellem tarmens nervesystem og hjernen har afgørende betydning for udvikling af Parkinsons sygdom, og at den kan tænkes at starte som en sygdom i tarmen, der spreder sig til hjernen over en årrække. På den måde har hans opdagelser haft afgørende betydning for forståelsen af årsagerne til sygdommen og åbnet op for nye fremtidige behandlingsmetoder.

Per Borghammer har publiceret 125 fagfællebedømte artikler i prestigefyldte tidsskrifter inden for neurovidenskab, neurologi og nuklearmedicin. Han giver ofte foredrag ved internationalt førende konferencer inden for hjernesygdomme, og hans nytænkende forskning har givet mange internationale samarbejdspartnere. I 2021 modtog Per Borghammer både Alzheimer-forskningsfondens forskerpris og Lundbeckfondens professorat med en forskningsbevilling på 30 mio. kr.

Per Borghammer er 47 år. Han er uddannet læge i 2002 og fik sin ph.d.-grad fra Aarhus Universitet i 2008. I 2012 forsvarede han sin doktorgrad, blev speciallæge i klinisk nuklearmedicin i 2013 og udnævnt som professor i nuklearmedicin og neurologi i 2018. Hans kliniske træning er foregået på Aarhus Universitetshospital. Han leder en forskningsgruppe på seks ph.d.-studerende, en postdoc, laboranter og specialestuderende. I alt har han vejledt 14 ph.d.-studerende og skabt et unikt tværfagligt miljø med studerende fra både naturvidenskab og medicin med tætte bånd til internationale samarbejdspartnere. Som eksempel på hans faglige engagement har han modtaget prisen for årets bedste vejleder for medicinstuderende og er flere gange indstillet som årets bedste ph.d.-vejleder på Aarhus Universitet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024