Gå til indhold

Camilla Reiter Elbæk

Ph.d.-studerende, cand.scient. i molekylær biomedicin

Fagområde
Molekylær cellebiologi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Regulering af stofskifte og det metaboliske enzym AMPK via lineære ubiquitin-kæder

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Camilla Elbæk

I mit ph.d.-projekt studerer jeg nye funktioner af et cellulært signalmolekyle kaldet lineære ubiquitin-kæder. Signalmolekylet bliver brugt i vores celler til at kontrollere, blandt andet hvordan vi reagerer på infektioner ved at sætte gang i immunresponser. I min forskning har jeg fundet ud af, at lineær ubiquitin-kæder også styrer cellernes respons på metabolisk stress. Når cellerne mangler energi, for eksempel i form af sukker, tænder de normalt for det metaboliske enzym AMPK. Enzymet hjælper med at skrue op for energiproducerende processer ved at igangsætte blandet andet fedtforbrænding og transport af sukker ind i cellerne. Denne proces finder også sted i vores celler, mens vi motionerer. I mit projekt har jeg vist, at aktivering af AMPK under mangel på energi er afhængig af lineære ubiquitin-kæder. Denne opdagelse er vigtig, fordi dysfunktionel AMPK-aktivering er karakteristisk for mange alvorlige sygdomme i mennesker, blandt andet type 2-diabetes, leversygdomme og kræft.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

For mig har den menneskelige krops biologi altid været spændende. Især ville jeg gerne forstå, hvordan biologien hænger sammen helt nede på det molekylære niveau. Allerede i de små klasser var mine yndlingsbøger dem, der handlede om, hvorfor man danner tårer, når man græder, eller hvordan sved produceres, når man motionerer. Samtidig er det vigtigt for mig at kunne bidrage med viden, som kan hjælpe mennesker eksempelvis ved at forske i menneskelige sygdomme. Det forskningsfelt, som jeg arbejder i nu, giver mulighed for både at forske i fundamental biologi og har samtidig klare implikationer i metaboliske sygdomme såsom diabetes eller leversygdomme.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de store udfordringer for mit forskningsprojekt er, at det er enormt svært at studere specifikke ubiquitin-kæder i praksis. Når man vil studere funktionen af et molekyle, er det nemmest at fjerne molekylet fra cellerne eller organismen og derefter se på, hvordan cellerne eller organismen er påvirket. Det kan vi bare ikke gøre, når det kommer til ubiquitin-kæder. De forskellige typer af kæder er nemlig ikke kodede af vores gener, men bliver i stedet samlet til bestemte kæder af specialiserede enzymer kaldet ’ubiquitin ligaser’. Vi er derfor nødt til at bruge mere indirekte metoder til at deducere funktionerne af kæderne. Derudover er der meget lidt af de lineære ubiquitin-kæder i cellerne, hvilket gør det svært at detektere og studere med de teknikker, vi har til rådighed. Disse udfordringer betyder, at der er rigtig meget, vi ikke ved om ubiquitin-kæderne. Mit projekt vil forhåbentlig bidrage med helt ny forståelse af, hvad kæderne bruges til af cellerne.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet skal bruges til et studieophold ved Dundee University i Skotland. Her skal jeg arbejde i en forskningsgruppe ledet af professor Grahame Hardie, som var en af de første til at opdage AMPK-enzymet og dets vigtighed for menneskelig fysiologi og helbred. Gruppen har enorm erfaring med at studere AMPK, og opholdet giver mig mulighed for at få adgang til viden, teknikker og reagenser, som jeg ellers ikke ville kunne få. At få tildelt et EliteForsk-rejsestipendie betyder samtidig også, at jeg kan udvide mit forskningsnetværk og finde nye samarbejdspartnere til ph.d.-projektet og forhåbentlig også min fremtidige forskning.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er opvokset på min families grisefarm i et lille lokalsamfund på Stevns med masser af natur og frisk luft. Jeg flyttede til Nørrebro for ni år siden, da jeg skulle på universitetet. Her spiller jeg fodbold i min lokale fodboldklub, Nørrebro United, og vi holder tit 3. halvleg på de lokale bodegaer. Jeg har en cockerspaniel, som jeg elsker at gå ture med, om efteråret bruger jeg mange af mine weekender på at tage den med tilbage til Stevns, hvor vi går på jagt med min far og søskende. Jeg har også et lille sommerhus på Stevns, som jeg bruger til at få nogle afbræk fra det intense ph.d.-studie. 

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Køge Gymnasium og Københavns Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Regulation of Metabolic Kinase AMPK and Cellular Metabolism by Met1-linked Ubiquitin

Kontaktoplysninger

E-mail: creel@dtu.dk

Forskningsinstitution

DTU Bioengineering, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024