Gå til indhold

Christopher Martin Mikkelsen Cox

Ph.d.-studerende, cand.mag. i fonetik

Fagområde

Kognitionsvidenskab, lingvistik, akustisk analyse, fonetik og fonologi

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Aktiv sprogtilegnelse: Hvordan børn former deres sproglige omgivelser og lærer sproglyde

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Christopher Cox

Mit ph.d.-projekt undersøger, hvordan børn udforsker deres egne vokaliseringer og dermed aktivt bidrager til sprogtilegnelsesprocessen. Børns aktive deltagelse påvirker både den måde, de lytter til det sproglige input på, samt hvordan forældrene taler til børnene. For at få større indblik i betydningen af vekselvirkningen mellem forældre og børn i sprogtilegnelse bruger jeg forskellige analytiske metoder, herunder akustiske analyser af lyddata, metaanalyser og maskinlæring. Ved at undersøge disse dynamiske sociale vekselvirkninger prøver jeg at opnå en bedre forståelse af, hvordan børn aktivt lærer at producere de sproglyde, de skal bruge for at kommunikere.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har altid været fascineret af lyd og dens matematiske egenskaber. De lyde, vi mennesker producerer i sprog, er utroligt komplicerede og interessante. Det er derfor et drømmejob for mig at analysere lydbølger og andre slags data og udforske, hvordan børn udvikler sig både motorisk og kognitivt til at kunne kommunikere med andre. Det, der motiverer mig, er at opnå nye indsigter i, hvordan det kognitive system omkring sproglyde opbygges tidligt i livet. Det har nemlig vigtige implikationer for vores evne til at forstå og støtte børns sproglige udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er rigtig mange udfordringer i forskningsverdenen og mit projekt – og det skal der også være, ellers ville det ikke give mening at bedrive forskning! En af udfordringerne ved mit projekt er at uddrage nyttig viden fra store mængder af lyddata. Jeg nyder dog den tekniske udfordring og bruger meget tid på at kode og konstruere store computermodeller, der kan belyse relevante aspekter af børns sproglige udvikling. Derudover går jeg meget op i at gøre min forskning så åben som overhovedet muligt. Jeg har hele tiden i tankerne, at andre skal kunne bruge mit arbejde til noget, så jeg gør eksempelvis altid al min kode, mine forskningsdata samt forskningsartikler frit tilgængelige. I videnskab generelt er det vigtigt med viden, der kan deles og videreudvikles.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

Jeg kan med rejsestipendiet gå i gang med nye spændende projekter i selskab med nogle af de dygtigste forskere inden for mit felt. For eksempel har jeg planer om at tage til Stanford University i San Francisco for at arbejde på et projekt om statistiske computermodeller, til École Normale Supérieure i Paris for at arbejde med en gruppe, der specialiserer sig inden for maskinlæringsanalyser af lyddata, samt Max Planck Institute i Nijmegen for at prøve at omsætte teoretiske indsigter fra forskningen til praktiske idéer til sprogspecialister.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født i England og voksede op med to sprog: Min danske mor talte til mig på dansk, og min engelske far talte til mig på engelsk. Min bror og jeg svarede begge to på engelsk, og sådan gør vi stadigvæk. Jeg er vokset op lidt nord for København og bor nu i Aarhus med min kæreste, der laver fremragende forskning om den indre stemme. Når jeg ikke sidder og programmerer eller skriver foran computeren, kan man normalt finde mig med min violin. Musik er et frirum for mig, og jeg nyder især at improvisere og spille jazz, blues og folkemusik.

Gymnasium og nuværende bopælskommune

International Baccalaureate på Birkerød Gymnasium og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Active Language Development: How Infants Explore and Shape their Own Linguistic Environment

Kontaktoplysninger

E-mail: ccox@cc.au.dk

Forskningsinstitution

Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik, Aarhus Universitet

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024