Gå til indhold

Victor Næstholt Dahl

Ph.d.-studerende, cand.med.

Fagområde

Lægevidenskab

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Tuberkulose 2.0: Betydningen af nontuberkuløse mykobakterier i Danmark

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Victor Næstholt Dahl

Nontuberkuløse mykobakterier (NTM) er beslægtede med bakterierne, der giver tuberkulose og spedalskhed, og de kan medføre invaliderende infektioner, der er svære at behandle. Disse infektioner er rapporteret stigende på verdensplan. I Danmark er der kun foretaget få undersøgelser af bakterierne og den kliniske håndtering af dem. Derfor undersøger jeg NTM-infektioners betydning for patienter i Danmark – herunder risikofaktorer for sygdom, sygdomssværhedsgrad, behandling og behandlingsudfald. I projektet benyttes unikke, landsdækkende mikrobiologiske registerdata indsamlet gennem 30 år samt journaloplysninger. For at opnå større forståelse for bakteriernes sygdomsfremkaldende mekanismer vil jeg undersøge arvematerialet (DNA) for den hyppigst forekommende NTM ved hjælp af såkaldt helgenom-sekventering.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Under medicinstudiet blev jeg grebet af mikroberne og deres store betydning for samfundet. Først kastede jeg mig over tuberkulose, som har en helt særlig plads i historien og oftest rammer de svageste i samfundet. Den dag i dag rammer tuberkulose desværre stadig mere end 10 millioner mennesker på verdensplan årligt. Siden hen har mit fokus været på de beslægtede nontuberkuløse mykobakterier, da disse infektioner er yderst komplekse, dårligt forstået og kan medføre årelange og invaliderende behandlinger. Der er uden tvivl behov for meget bedre diagnostik og behandling af både tuberkulose og nontuberkuløse mykobakterier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringen ved at forske i og håndtere NTM-infektioner er først og fremmest, at infektionerne er sjældne med kun ca. 100-200 tilfælde om året i Danmark. I den kliniske praksis er det vanskeligt at vurdere, hvilke patienter man skal behandle, da infektionerne ikke altid er sygdomsfremkaldende. Herudover indebærer behandlingen minimum et års antibiotika med typisk tre eller flere bivirkningstunge præparater. I Danmark har vi et af verdens mest omfattende mykobakterieregistre og et meget sofistikeret nationalt mykobakterielaboratorium. Begge giver unikke muligheder for undersøgelser, der kan øge forståelsen for de sjældne NTM-infektioner og ultimativt forbedre lægers evne til at diagnosticere, behandle og rådgive patienter.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder? Og hvilke(t) studieophold skal det bruges til?

EliteForsk-rejsestipendiet betyder, at jeg kan komme på udveksling til Radboud University Medical Center i Nijmegen, Holland, hvor min internationale ph.d.-medvejleder og førende NTM-ekspert, Jakko van Ingen, holder til. Opholdet vil styrke mine internationale relationer og give mig mulighed for opleve en forskningsinstitution, som er involveret i tuberkulose- og nontuberkuløse mykobakterie-forskning på højeste niveau. Helt specifikt vil fokus for opholdet være et samarbejdsprojekt, hvor den hyppigst forekommende NTM-art undersøges ved hjælp af helgenom-sekventering for at identificere bakterielle gener, som kan være betydende for sygdommen.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Det meste af min fritid bruger jeg med min hustru og vores to døtre. Vi har for nylig købt hus i Aarhus, og i den forbindelse har jeg opdaget, at jeg kan bruge timevis i haven. Det giver mig en mental ro, og jeg får brugt den sidste energi, der er tilbage efter en lang arbejdsuge. 

Når der en gang imellem dukker ekstra tid op, løber jeg gerne en tur langs vandet eller i skoven. Jeg holder meget af at bruge tid med venner og familie gerne ledsaget af god mad og drikke. Jeg har mange bøger, som jeg har store ambitioner om at læse, men når mit hoved rammer puden, går der oftest ikke længe, inden søvnen melder sig.  

Gymnasium og nuværende bopælskommune

Skive Gymnasium og Aarhus Kommune

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Tuberculosis 2.0: The clinical significance of nontuberculous mycobacteria isolation in Denmark

Kontaktoplysninger

E-mail: victordahl@gmail.com

Forskningsinstitution

Center for Global Health, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (GloHAU) og Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024