Droneregler

Udarbejdelsen af Danmarks dronestrategi er sket sideløbende med at en ny regulering af flyvning med droner er under udarbejdelse. De nye regler skal skabe klare vilkår for virksomheders brug af droner under hensyn til flyvesikkerhed og privatlivets fred.

Regler for flyvning med droner i Danmark kan læses på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside: 

Reguleringen af flyvning med droner fastsættes af Folketinget, transport- og bygningsministeren samt Trafik- og Byggestyrelsen. Som en del af udviklingen af en ny regulering på området vedtog Folketinget den 31. maj 2016 regeringens ændringsforslag til Lov om Luftfart, så loven også omfatter droner.

Danmarks dronestrategi fastsætter ikke nye regler for droneflyvning, men fokuserer på at skabe gode og trygge rammer for teknologi- og erhvervsudviklingen inden for droneområdet.

Senest opdateret 23. september 2016