Gå til indhold

Baggrund for ESS

ESS bliver verdens største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet, når faciliteten står endeligt færdig. ESS vil gavne et bredt spektrum af forskning fra biovidenskab til byggematerialer og fra at bevare kulturarv til at udvikle nye superledere.
Kontakt
Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

ESS vil danne en platform for, at Danmark kan udvikle sig til et af verdens centre inden for udvikling og anvendelse af hårde, bløde og biologiske materialer.

ESS 2021 (billede)
Foto af ESS, august 2021. Credit: ESS

Sverige og Danmark er værter for ESS, som er organiseret som et europæisk konsortium for forskningsfaciliteter. Det første spadestik blev taget i september 2014, og det forventes, at ESS vil åbne for brugere i 2025. Projektet realiseres således i tre etaper: konstruktionsfasen fra 2013 til 2027, den initiale driftsfase fra 2025 til 2028 og driftsfasen fra 2028 og frem. ESS er ejet i fællesskab af 13 europæiske lande, og samarbejdet med den internationale forskningsverden skal sikre, at anlæggets udstyr opfylder alle de behov, der kan muliggøre morgendagens forskningsgennembrud.

Forskningsanlægget bygges i Lund, Sverige, mens datamanagement og softwarecenteret (DMSC) er placeret i København, Danmark. Eksperimenterne vil således blive udført på faciliteten i Lund, og selve databehandlingen og beregningerne vil foregå på DMSC i København. Det forventes at mellem 2.000-3.000 gæsteforskere fra universiteter, institutioner og virksomheder årligt vil besøge ESS, når det er funktionelt.

Neutronstråling giver mulighed for at studere materialers indre struktur og dynamik. ESS er således designet til at generere neutronstråler til forskningsbrug, som vil gavne et bredt spektrum inden for forskning og videnskab, fra biovidenskab til byggematerialer, og fra bevarelse af kulturarv til magnetisme. Viden om materialers struktur er interessant for udviklingen af generelle hverdagsting såsom computere, nye mere effektive typer af rengøringsmidler og bedre lægemidler, men indgår ligeledes som et element i arbejdet med at løse de store samfundsudfordringer som verden står overfor. Det være sig eksempelvis i forhold til klima, fødevarer og energi.

Bygningerne, der skal huse faciliteten ESS, er nu næsten opført. Eftersom ESS bygges fra grunden som et helt nyt forskningsanlæg, er der et stærkt ønske og høje ambitioner om at sikre et bæredygtigt miljø. De faglige og erhvervsmæssige interessenter har derfor været involveret i processen fra begyndelsen.

Senest opdateret 22. oktober 2021