Gå til indhold

ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor

ITER er et internationalt forskningsprojekt og -eksperiment med det formål at vise, om det er videnskabeligt og teknologisk muligt at udnytte fusionsenergi som en fremtidig energikilde som alternativ til olie og kul.

ITER er et globalt grundforskningsprojekt med EU som ledende partner. Desuden deltager USA, Rusland, Japan, Sydkorea, Kina og Indien, og dermed står halvdelen af verdens befolkning står bag projektet. ITER er placeret i Cadarache i Sydfrankrig, hvor fusionsanlægget er under opbygning. Den grundlæggende maskine forventes at være klar til forsøg i 2025.

Luftfoto over ITER-komplekset i Cadarache i Sydfrankrig. Foto: F4E
Luftfoto over ITER-komplekset i Cadarache i Sydfrankrig. Foto: F4E

Fusionskraftværket forventes på langt sigt at afdække mulighederne for en emissionsfri, uudtømmelig energikilde med begrænsede miljøpåvirkninger og med ubetydelige risici baseret på i praksis frit tilgængelige råstoffer.

Fusionsenergi kan bedst beskrives som den proces, der sker i solen. På Jorden gøres det ved at varme de lette atomkerner op til 150-200 millioner grader og med en tæthed, som sikres af kraftige magnetfelter. Dermed dannes der et plasma, en flydende gas, hvor elektronerne og isotopernes kerner flyder frit mellem hinanden. Når de kolliderer, dannes der et tungere atom, og det er denne fusion, som skaber energi.

Danmarks værdi af medlemskabet

Da fusionskraftværket er under opbygning, er der mange muligheder for, at Danmark kan få industrikontrakter og aftaler for virksomheder og institutioner. Konstruktionen af ITER skal således for 90 procents vedkommende ske via såkaldte "in-kind" bidrag, det vil sige finansiering af virksomheders leverancer af komponenter og produkter til ITER. Det har foreløbigt resulteret i kontrakter til et dansk universitet og en dansk virksomhed.

Danmarks bidrag til medlemskabet

Etableringen af ITER anslås til at koste over 200 milliarder kroner. Den europæiske andel af omkostningerne svarer til lidt under halvdelen, mens de seks andre parter i ITER dækker de resterende omkostninger.

80 procent af den europæiske andel kommer fra EU's budget, Euratom, mens Frankrig bidrager med, hvad der svarer til 20 procent af EU's bidrag. Derudover bidrager de europæiske medlemslande med 43 millioner euro til det europæiske agentur, Fusion for Energy (F4E).

Danmark bidrager direkte med cirka 0,3 millioner kroner årligt til F4E i 2015-priser. Danmarks indirekte bidrag til ITER via EU-budgettet er godt 64 millioner kroner årligt i perioden 2007-2020 i 2015-priser, svarende til 2 procent af EU's andel.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024