Gå til indhold

Polarforskningskonferencerne

Ministeriet organiserer en årlig polarforskningskonference, hvor der sættes fokus på aktuelle emner. Konferencen er ligeledes et forum for netværk blandt forskere og andre arktisk interesserede.

Underside - Polarforskningskonference
Foto: Morten Rasch

Som en del af Uddannelses- og forskningsministerens ønske om at styrke den arktiske forskning, afholder Polarsekretariatet en årlig polarforskningskonference, der fandt sted første gang i foråret 2014.

Konferencernes formål er at;

  • koble den aktuelle politiske debat med de forskningsmæssige prioriteter og dermed understøtte samspillet mellem den politiske og forskningsmæssige dagsorden
  • skabe større synlighed om den arktiske forskning
  • sætte fokus på tværfaglige og tværinstitutionelle initiativer
  • understøtte videndeling i forskningsmiljøerne

Konferencerne er desuden en oplagt begivenhed for forskere, politikudviklere og andre polarforskningsinteresserede, til at etablere netværk og relationer. Hovedbudskaberne fra konferencerne vil kunne spille ind i Polarsekretariatets videre arbejde, blandt andet i Forum for Arktisk Forskning.

Senest opdateret 20. juni 2018