Gå til indhold

Det er ikke attraktivt for forskerne at være vært for videnskabelige kongresser

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i en ny rapport identificeret barrierer og gevinster for værtskab for videnskabelige kongresser. De samfundsøkonomiske gevinster af et dansk værtskab er tydelige, hvorimod de videnskabelige gevinster ikke altid står mål med indsatsen.

Hvad får en forsker eller en forskningsinstitution ud af at være vært for en stor international videnskabelig kongres, og hvad kan afholde forskere og institutioner fra at være vært? Disse spørgsmål er udgangspunktet for DFiR’s nye analyse af værtskaber for internationale videnskabelige kongresser.

I den akademiske verden er videnskabelige kongresser vigtige. Kongres­serne er markedspladser for viden og talent, og de spiller en central rolle i forskeres produktion af viden og i deres karrierer.

Kongresser afholdt i Danmark skaber klare brandings- og samfundsøkonomiske gevinster. Og værtsforskere på forskningsinstitutionerne opnår synlighed og nye netværk. Alligevel vurderer DFiR, at forskerne i mange tilfælde opnår bedre synlighed og netværk ad andre og ofte mindre ressourcekrævende veje. Den enkelte forsker og institution skal derfor konkret afveje, om indsatsen ved et værtskab står mål med gevinsterne.

Når en forsker og en institution påtager sig et værtskab, findes der i Danmark og andre lande forskellige måder, hvorpå forskerne kan blive understøttet. Det afhjælper nogle af de udfordringer, som følger med et værtskab, og det kan mindske barriererne og besværet for værtsforskerne og deres institutioner.